17. schůze rady města konaná dne 17. 6. 2019

zveřejněno: 13. 6. 2019
konaná dne 17. 6. 2019

Pořad 17. schůze s anotacemi

Zápis ze 17. schůze

1.

Poděkování a mimořádná odměna

2.

Darovací smlouva Kinský Žďár, a.s.

3.

Přijetí daru

4.

Záměr podnájmu

5.

Majetkoprávní jednání

6.

Byty a prostory sloužící podnikání

7.

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o zajišťování roznášky novin

8.

Petice parkoviště Palachova

9.

Změna opatrovníka
Tento materiál není dostupný, obsahuje velmi citlivé osobní údaje, proto nebudou informace zveřejněny.

10.

Memorandum o spolupráci KAP a MAP