18. schůze rady města konaná dne 1. 7. 2019

zveřejněno: 27. 6. 2019
konaná dne 1. 7. 2019

Pořad 18. schůze s anotacemi

Zápis z 18. schůze

1.

Organizační změna PS

2.

Výsledky výběrového řízení na dodavatele stavby „Nádražní – městská třída“

3.

Hřiště 4. ZŠ – změnové listy

4.

Příprava staveb Klafar III, C2 a Průmyslová zóna Jamská II – smlouvy

5.

Výběrové řízení na dodavatele „Generel dopravy města Žďáru nad Sázavou“

6.

Dřevo Vysočina – otevřený dopis radě města

7.

RO a příkazní smlouvy – architekti města

8.

Soutěž o návrh – Neumannova

9.

Doplnění pořadníku DPS
Tento materiál není dostupný, obsahuje velmi citlivé osobní údaje, proto nebudou informace zveřejněny.

10.

Pověření opatrovníka
Tento materiál není dostupný, obsahuje velmi citlivé osobní údaje, proto nebudou informace zveřejněny.

11.

Majetkoprávní jednání

12.

Byty a prostory sloužící podnikání

13.

Smlouva o reklamě

14.

Žádost o užití znaku města

15.

Výjimka z obecně závazné vyhlášky č. 3/2016

16.

Umožnění grafického ztvárnění fasády, návrh na uzavření dohody o spolupráci

17.

Různé