19. schůze rady města konaná dne 29. 7. 2019

zveřejněno: 25. 7. 2019
konaná dne 29. 7. 2019

Pořad 19. schůze s anotacemi

Zápis z 19. schůze

1.

Ceníky služeb Relaxačního centra

2.

Podnájemní smlouva a investiční záměr

3.

Pohřebnictví

4.

Majetkoprávní jednání

5.

Byty a prostory sloužící podnikání

6.

Předchozí souhlas s uzavřením NS

7.

Program oslav 30 let od sametové revoluce

8.

Smlouva o reklamě

9.

Dary Kraje Vysočina

10.

VPS se spolkem SE.S.TA

11.

Návrhy na regulaci dopravy před základními školami k zajištění bezpečnosti chodců

12.

Ceny propagačních materiálů

13.

Monitoring finančního řízení PO – čtvrtletní zpráva

14.

Smlouva o společném postupu zadavatelů - Rekonstrukce komunikací ZR 7

15.

Průmyslová zóna Jamská II.

16.

Výjimka z OZV č. 4/2017

17.

Změna organizačního řádu MěÚ

18.

Návrh na jmenování vedoucí/ho odboru školství, kultury, sportu a marketingu

19.

Různé