2. schůze rady města konaná dne 12. 11. 2018

zveřejněno: 8. 11. 2018
konaná dne 12. 11. 2018

Pořad 2. schůze s anotacemi

Zápis ze 2. schůze

1.

Změna odpisového plánu na rok 2018 a rozpočtové opatření č. 4/2018 PO KMJS Žďár n. S.

2.

Plán zimní údržby

3.

MHD – provozní dotace (příspěvek) dopravce MHD 2018

4.

Majetkoprávní jednání RM

5.

Majetkoprávní jednání ZM

6.

Byty a prostory sloužící podnikání

7.

Dodatek k darovací smlouvě - Chust

8.

Rozpočtové opatření č. 6/2018

9.

Návrh rozpočtu města na rok 2019 – 1. čtení

10.

Název nového sídliště – Žďár n.S. 8

11

Návrh dohody o poskytnutí služebního vozidla pro služební a soukromé účely

12.

Participativní rozpočet

13.

Komise rady města
Ústní zpráva

14.

Různé:

Pověření PO Sportis
Ústní zpráva