20. schůze rady města konaná dne 26. 8. 2019

zveřejněno: 22. 8. 2019
konaná dne 26. 8. 2019

Pořad 20. schůze s anotacemi

Zápis z 20. schůze

1.

Informace o schváleném projektu

2.

Nákup užitkového automobilu

3.

Rozpočtové opatření č. 4 PO KMJS a odvod finančních prostředků do rozpočtu města

4.

Žádost o výjimku z počtu dětí MŠ pro školní rok 2019/2020 PO MŠ Žďár nad Sázavou

5.

Přijetí daru

6.

Majetkoprávní jednání RM

7.

Majetkoprávní jednání ZM

8.

Vyhlášení záměru na prodej pozemků pro výstavbu RD

9.

Byty a prostory sloužící podnikání

10.

Zajištění čištění a zimní údržby městských komunikací

11.

Zajištění údržby zeleně mimo sečení

12.

Rozpočtové opatření č. 5/2019

13.

Zásady pro sestavení rozpočtu města Žďár n. S. na rok 2020

14.

Technická infrastruktura pro průmyslovou zónu Jamská II.

15.

Petice proti umístění pily

16.

Vyhlášení výběrového řízení na dodavatele stavby „Žďár n. S. 7 – rekonstrukce komunikací“

17.

Změna č. 1 ÚP města – návrh na vydání

18.

Žádosti o změnu ÚP města

19.

Vyhlášení programu „Obnova kulturních památek a obnova arch. cenných staveb“

20.

Příprava staveb – smlouvy

21.

Změna ÚP č. 3 – schválení pořízení

22.

Změna organizačního řádu
Ústní zpráva

23.

Různé