21. schůze rady města konaná dne 9. 9. 2019

zveřejněno: 5. 9. 2019
konaná dne 9. 9. 2019

Pořad 21. schůze s anotacemi

Zápis z 21. schůze

 

1.

Dodatek ke smlouvě o dílo PO MŠ

2.

Žádost PO MŠ o převedení finančních prostředků

3.

Výjimka z nejvyššího počtu žáků ve třídě

4.

Výjimka z nejvyššího počtu žáků ve třídě

5.

Redakční rada Žďárského zpravodaje

6.

Majetkoprávní jednání

7.

Byty a prostory sloužící podnikání

8.

Revitalizace zahrad MŠ, ZŠ – smlouva mezi městem a SFŽP

9.

Různé:

  • Schválení delegace města na zahraniční pracovní cestu do Chustu