22. schůze rady města konaná dne 23. 9. 2019

zveřejněno: 19. 9. 2019
konaná dne 23. 9. 2019

Pořad 22. schůze s anotacemi

Zápis z 22. schůze

 

1.

Informace o stavu městských lesů

2.

Schválení nákupu počítačů a softwarového vybavení, rozpočtové opatření

3.

Návrh rozpočtu PO Poliklinika Žďár nad Sázavou pro rok 2020

4.

Návrh rozpočtu PO Kultura Žďár na rok 2020

5.

Návrh rozpočtu PO SPORTIS na rok 2020

6.

Návrh rozpočtu PO KMJS na rok 2020

7.

Návrh rozpočtu PO Sociální služby města Žďár nad Sázavou na r. 2020

8.

Souhlas s přijetím daru

9.

Bezúplatný převod majetku

10.

Návrh smlouvy o poskytnutí dotace - elektromobil

11.

Doplnění pořadníku DPS – uzavření smlouvy

Tento materiál není dostupný, obsahuje velmi citlivé osobní údaje, proto nebudou informace zveřejněny.

12.

Pověření výkonem opatrovníka

Tento materiál není dostupný, obsahuje velmi citlivé osobní údaje, proto nebudou informace zveřejněny.

13.

Rozhodnutí o poskytnutí dotace – Ječmínek

14.

Majetkoprávní jednání

15.

Byty a prostory sloužící podnikání

16.

Různé