23. schůze rady města konaná dne 7. 10. 2019

zveřejněno: 3. 10. 2019
konaná dne 7. 10. 2019

Pořad 23. schůze s anotacemi

Zápis z 23. schůze

 

1.

Návrh rozpočtu ZUŠ Františka Drdly, Žďár nad Sázavou na rok 2020

2.

Výroční zpráva ZUŠ Františka Drdly, Žďár nad Sázavou

3.

Výjimka z počtu žáků ZUŠ Františka Drdly, Žďár nad Sázavou

4.

Návrh rozpočtu PO Active-SVČ na rok 2020

5.

Výroční zpráva PO Active-SVČ

6.

Návrh rozpočtu PO ZŠ Komenského 2, Žďár nad Sázavou na rok 2020

7.

Výroční zpráva PO ZŠ Komenského 2, Žďár nad Sázavou

8.

Návrh rozpočtu PO ZŠ Komenského 6, Žďár nad Sázavou na rok 2020

9.

Výroční zpráva PO ZŠ Komenského 6, Žďár nad Sázavou

10.

Informace o činnosti Policie ČR
Ústní zpráva

11.

Návrh rozpočtu PO ZŠ Palachova 35, Žďár nad Sázavou na rok 2020

12.

Výroční zpráva PO ZŠ Palachova 35, Žďár nad Sázavou

13.

Žádost o souhlas zřizovatele s přijetím účelově vázaného finančního daru

14.

Návrh rozpočtu PO MŠ Žďár nad Sázavou na rok 2020

15.

Výroční zpráva PO MŠ Žďár n. S.

16.

Návrh rozpočtu PO ZŠ Žďár nad Sázavou, Švermova 4 na rok 2020

17.

Výroční zpráva PO ZŠ Žďár nad Sázavou, Švermova 4

18.

Tematický akční plán

19.

Závěrečná zpráva a nové stanovy dobrovolného svazku obcí České dědictví UNESCO

20.

Městský informační systém na sloupech VO

21.

Plán zimní údržby

22.

Majetkoprávní jednání

23.

Byty a prostory sloužící podnikání

24.

Vyřazení majetku, odpis nedobytných pohledávek

25.

Právní akt telematika

26.

Různé