24. schůze rady města konaná dne 21. 10. 2019

zveřejněno: 17. 10. 2019
konaná dne 21. 10. 2019

Pořad 24. schůze s anotacemi

Zápis z 24. schůze

 

1.

Potenciál města Žďár nad Sázavou - soutěž o návrh, zadání 

2.

Příkazní smlouvy na konzultační činnost, dodatky

3.

Technická infrastruktura pro průmyslovou zónu Jamská, vyhlášení výběrového řízení na dodavatele stavby

4.

Návrh veřejnoprávní smlouvy pro zajištění meziobecní spolupráce

5.

Generel dopravy – zrušení výběrového řízení

6.

Částečná revokace usnesení mat. č. 311/2019/KMJS z 26.8.2019 a odvod z investičního fondu PO do rozpočtu města

7.

Majetkoprávní jednání RM

8.

Majetkoprávní jednání ZM

9.

Byty a prostory sloužící podnikání

10.

Prodej pozemků pro RD ulice Barvířská

11.

Nabytí a využití části hotelu FIT

12.

Informace o ukončení nájmu TIC
Ústní zpráva

13.

Návrh na vyhlášení dotačních programů pro rok 2020

14.

Rozpočtové opatření č. 6

15.

Plán zimní údržby

16.

Vyhrazení parkovacího stání

17.

Žádost o odškodnění – ul. Luční

18.

Pronájmy míst pro žďárskou pouť

19.

Vyhodnocení dotačního programu „Podpora stomatologických služeb ve městě Žďár nad Sázavou“

20.

Vyhlášení dotačního programu „Podpora stomatologických služeb ve městě Žďár nad Sázavou – II“

21.

Vyhlášení dotačního programu „Dotace pro poskytovatele sociálních

a zdravotních služeb 2020“

22.

Vyhlášení dotačního programu „Dotace pro podporu spolkové činnosti v sociální a zdravotní oblasti 2020“

23.

Dodatek k veřejnoprávní smlouvě - Charita

24.

Monitoring finančního řízení PO (čtvrtletní zpráva)

25.

Rozhodnutí o uložení odvodu

26.

Hodnocení školských příspěvkových organizací za školní rok 2018 - 2019
Ústní zpráva

27.

Různé