25. schůze rady města konaná dne 4. 11. 2019

zveřejněno: 31. 10. 2019
konaná dne 4. 11. 2019

Pořad 25. schůze s anotacemi

Zápis z 25. schůze

 

1.

Pojištění majetku města

2.

FSFP CONSEQ

3.

Podnájemní smlouva a investiční záměr

4.

Likvidace majetku

5.

Zapůjčení vozidla

6.

Organizační změny

7.

Změna organizačního řádu

8.

Rozpočtové opatření č. 1/2019 PO Sociální služby města

9.

Přehledy úhrad za služby

10.

Majetkoprávní jednání

11.

Prodej výměníkových stanic

12.

Byty a prostory sloužící podnikání

13.

Strategie Farská humna

14.

Strategie zelená páteř města

15.

Vyhrazení parkovacího stání

16.

Participativní rozpočet

17.

Pracovní řád MěÚ

18.

Různé