26. schůze rady města konaná dne 18. 11. 2019

zveřejněno: 14. 11. 2019
konaná dne 18. 11. 2019

Pořad 26. schůze s anotacemi 

Zápis z 26. schůze

 

1.

Rozpočtové opatření č. 2/2019, změna odpisového plánu na r. 2019 PO Poliklinika Žďár nad Sázavou

2.

Rozpočtové opatření

3.

Nákup ledové plynové rolby na zimní stadion

4.

Návrh rozpočtu na rok 2020

5.

Obecně závazná vyhláška města Žďáru nad Sázavou č. 1/2019, o místním poplatku ze psů.

Obecně závazná vyhláška města Žďáru nad Sázavou č. 2/2019, o místním poplatku z pobytu.

6.

Žádost o užití znaku města

7.

Finanční dar pro město Chust

8.

Generel dopravy – vyhlášení

9.

ZR – 7 RD Veselíčko – smlouva mezi městem a SVAK Žďársko

10.

Záměr fa Realsant – OD na ul. Bezručova

11.

Rekonstrukce ulic ZR 7, I., III. a IV. etapa  - výsledky VŘ na dodavatele stavby

12.

Nádražní – městská třída, ZR – změnový list č. 1

13.

Rozpočtové opatření PO MŠ

14.

Přijetí daru

15.

Majetkoprávní jednání

16.

Byty a prostory sloužící podnikání

17.

Vyřazení – likvidace poškozeného majetku

18.

Smlouva o dílo na realizaci zakázky Rozšíření MKDS Žďár nad Sázavou

19.

Posun termínu aktualizace MPI

20.

Pravidla pro nájem a rekonstrukce bytů ve vlastnictví města Žďár n. S.

21.

PO Poliklinika – žádost o odpuštění odvodu

22.

Zrušení usnesení rady města a vyhlášení dotačního programu „Podpora stomatologických služeb ve městě Žďár nad Sázavou 2020“

23.

Změna organizačního řádu  MěÚ Žďár nad Sázavou

24.

Výběrové řízení na obsazení funkce ředitele/ředitelky  PO Sociální služby města Žďár nad Sázavou

25.

Různé