27. schůze rady města konaná dne 2. 12. 2019

zveřejněno: 28. 11. 2019
konaná dne 2. 12. 2019

Pořad 27. schůze s anotacemi

Zápis z 27. schůze

 

1.

Rozpočtové opatření č. 2/2019

2.

PO Kultura Žďár – odpisový plán 2019, 2020

3.

Rozpočtové opatření PO ZŠ Žďár nad Sázavou, Komenského 6

4.

Rozpočtové opatření PO ZŠ Žďár nad Sázavou, Komenského 2

5.

Rozpočtové opatření PO ZŠ Žďár nad Sázavou, Švermova 4

6.

Přijetí darů

7.

Rozpočtové opatření č. 5 PO KMJS Žďár nad Sázavou

8.

Rozpočtové opatření PO ZŠ Žďár nad Sázavou, Palachova 35, změna odpis. plánu

9.

Přijetí daru

10.

Vyřazení majetku

11.

Obecně závazná vyhláška města o stanovení školských obvodů ZŠ

12.

Majetkoprávní jednání RM

13.

Majetkoprávní jednání ZM

14.

Obecně závazná vyhláška č. 1/2019 o místním poplatku ze psů

15.

Obecně závazná vyhláška č. 2/2019 o místním poplatku z pobytu

16.

Rozpočtové opatření č. 7/2019

17.

Fond správy finančních prostředků

18.

Rozpočet města 2020 – II. čtení

19.

Rozpočtové opatření PO Active-SVČ v r. 2019

20.

Příspěvek MHD 2019

21.

Řád veřejných pohřebišť města Žďár nad Sázavou

22.

Obecně závazná vyhláška – poplatek za KO

23.

Obecně závazná vyhláška za užívání veřejného prostranství

24.

Změna opatrovníka
Tento materiál není dostupný, obsahuje velmi citlivé osobní údaje, proto nebudou informace zveřejněny.

25.

Doplnění pořadníku DPS
Tento materiál není dostupný, obsahuje velmi citlivé osobní údaje, proto nebudou informace zveřejněny.

26.

Pracovní skupina pro stanovení pravidel financování sociálních služeb ve městě Žďár nad Sázavou

27.

Smlouva o dílo na software pro transparentní městský úřad v rámci zakázky Dodávky SW pro město Žďár nad Sázavou

28.

Smlouva o dílo na Portál občana v rámci zakázky Dodávky SW pro město Žďár nad Sázavou

29.

Deklarace k podpoře udržitelného rozvoje prostřednictvím Místní agendy 21

30.

Různé