3. schůze rady města konaná dne 26. 11. 2018

zveřejněno: 22. 11. 2018
konaná dne 26. 11. 2018

Pořad 3. schůze s anotacemi

Zápis z 3. schůze

1.

Rozpočtové opatření č. 1 PO Kultura Žďár

2.

Rozpočtové opatření ZŠ Žďár nad Sázavou, Komenského 2 na r. 2018

3.

Rozpočtové opatření PO MŠ Žďár nad Sázavou

4.

Přijetí daru pro PO MŠ Žďár nad Sázavou

5.

Rozpočtové opatření

6.

Vyřazení majetku

7.

Vyřazení majetku

8.

Rozpočtové opatření

9.

Přijetí daru

10.

Rozpočtové opatření

11.

Rozpočtové opatření č. 1/2018 a změna odpisového plánu na rok 2018 PO Poliklinika Žďár nad Sázavou

12.

Souhlas s přijetím darů

13.

Rozpočtové opatření č.1/2018 PO Sociální služby města

14.

Přijetí daru

15.

Komise pro otevírání a hodnocení nabídek na akci „Energetické úspory bytových domů v ZR 3 – svobodárny č. 3 a č. 7“

16.

Pověření RM schvalováním rozpočtových opatření

17.

Výbory ZM, komise RM – odměňování

18.

Odměny členů ZM od 1.1.2019

19.

Rozpočet města 2019 – II. čtení

20.

Rozvoj informačních systémů města – nabídka dotace

21.

Majetkoprávní jednání RM

22.

Majetkoprávní jednání ZM

23.

Byty a prostory sloužící podnikání

24.

Pověření zastupováním města

25.

Volba přísedícího Okresního soudu ve Žďáře nad Sázavou

26.

Zadání projektu Revitalizace stromořadí ZR 2019

27.

Žádost ZDAR o navýšení dotace 2018

28.

Úpravy MHD

29.

Pověření k výkonu služby obecně hospodářského zájmu

30.

Redakční rada Žďárského zpravodaje

31.

Darovací smlouvy

32.

Komise rady města - Ústní zpráva

33.

Různé

Schválení dodatku č. 2 k Dohodě o poskytnutí příspěvků

Řešení škodních událostí - Ústní zpráva