30. schůze rady města konaná dne 16. 12. 2019

zveřejněno: 12. 12. 2019
konaná dne 16. 12. 2019

Pořad 30. schůze s anotacemi

Zápis z 30. schůze

 

1.

Souhlas zřizovatele se smlouvou o partnerství

2.

Přijetí daru pro PO MŠ

3.

Dodatek č. 1 podnájemní smlouvy

4.

Smlouva o spolupráci – monitoring cyklistů

5.

OZV č. 4/2019 – užívání veřejného prostranství

6.

Příspěvek MHD 2019

7.

Smlouva o přístupu do pasportu města

8.

Majetkoprávní jednání

9.

Byty a prostory sloužící podnikání

10.

Ceník úhrad za zřízení služebností včetně věcných břemen

11.

Všeobecné technické podmínky zásahu do pozemků ve vlastnictví města Žďár n.S.

12.

Family a Senior Point – dodatek smlouvy

13.

Změna opatrovníka
Tento materiál není dostupný, obsahuje velmi citlivé osobní údaje, proto nebudou informace zveřejněny.

14.

Seniorská obálka

15.

Návrh řešení škodních událostí

16.

Rozhodnutí o poskytnutí dotace – SECAP

17.

Změna Organizačního řádu MěÚ

18.

Různé:

  • Úprava hodnocení ředitele příspěvkové organizace
    Ústní zpráva