35. schůze rady města konaná dne 10. 2. 2020

zveřejněno: 6. 2. 2020
konaná dne 10. 2. 2020

Pořad 35. schůze s anotacemi

Zápis z 35. schůze

 

1.

Regulace konzumace alkoholu na veřejném prostranství
Ústní zpráva

2.

Plnění ročního taktického plánu PO Sportis za r. 2019

3.

Plná moc pro PO Sportis

4.

Žádost o užití znaku města

5.

Udělení ocenění města Žďár nad Sázavou

6.

Smlouva o dílo – sazba Žďárského zpravodaje

7.

Částečná revokace usnesení RM č. 324/2019/OKS a 326/2019/OKS ze dne 26.08.2019

8.

Dodatky smluv – navýšení ceny dle inflace za r. 2019

9.

Monitoring finančního řízení PO – čtvrtletní zpráva

10.

Majetkoprávní jednání

11.

Byty a prostory sloužící podnikání

12.

Projekt „Žďár nad Sázavou - Příměstský tábor 2020“

13.

Do práce na kole 2020

14.

MA 21

15.

Výběrové řízení – ředitel/ka PO Sociální služby města Žďár nad Sázavou
Ústní zpráva

16.

Různé