36. schůze rady města konaná dne 24. 2. 2020

zveřejněno: 20. 2. 2020
konaná dne 24. 2. 2020

Pořad 36. schůze s anotacemi

Zápis z 36. schůze

 

1.

Informace o probíhajících a připravovaných projektech města
Ústní zpráva

2.

Plnění ročního taktického plánu PO Kultura za rok 2019

3.

Darovací smlouva, smlouva o podnájmu

4.

Žádost PO Kultura Žďár

5.

Plnění ročního taktického plánu PO KMJS za rok 2019

6.

Informace zástupců SKLH Žďár n. S.
Ústní zpráva

7.

Souhlas se smlouvou o podnájmu

8.

Plnění ročního taktického plánu PO Poliklinika Žďár nad Sázavou za rok 2019

9.

Plnění ročního taktického plánu PO SSm za r. 2019

10.

Žádost o vyjádření v souladu s KPSS

11.

Konkurzní řízení na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele/ky PO Active-SVČ

12.

Konkurzní řízení na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele/ky  PO ZUŠ

13.

Vyhodnocení dotačního programu KULTURA  2020

14.

Vyhodnocení dotačního programu SPORT 2020

15.

Vyhodnocení dotačního programu SPORTOVIŠTĚ 2020

16.

Memorandum o mediální spolupráci se Žďárským průvodcem

17.

Dotační program Dotace uvolněných zastupitelů 2020

18.

Dotační program Dotace rady města 2020

19.

MAS Havlíčkův kraj – dotační období 2021 – 2027

20.

Dodatky smluv – navýšení cen dle inflace za rok 2019

21.

Částečná revokace usnesení RM č. 3/2018/STA

22.

Majetkoprávní jednání

23.

Byty a prostory sloužící podnikání

24.

Program obnovy venkova – Smlouva o zajištění

25.

Tvrz – Smlouva o společném postupu zadavatelů

26.

RO – Smlouvy s SVK - RVK ul. Nádražní a RVK Žďár 7

27.

Revokace usnesení č. 22/2017/RUP/7 - názvy ulic

28.

Problematika psího útulku
Ústní zpráva

29.

Přijetí daru

30.

Sdělení informace o stavu soudního jednání

31.

Výroční zpráva města Žďáru nad Sázavou za rok 2019 o činnosti v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění

32.

Různé