37. schůze rady města konaná dne 9. 3. 2020

zveřejněno: 5. 3. 2020
konaná dne 9. 3. 2020

Pořad 37. schůze s anotacemi

Zápis z 37. schůze rady města

 

1.

Rámcová dohoda o technických službách

2.

Spolupráce města Žďár nad Sázavou a E.ON
Ústní zpráva

3.

Průběžné plnění úkolů na rok 2020
Ústní zpráva

4.

Odvod finančních prostředků z IF

5.

Udělení souhlasu s převodem finančních prostředků z rezervního fondu.

6.

Návratná finanční výpomoc

7.

Hospodaření M.O.S. s. r. o. za rok 2019

8.

Rozpočtové opatření č. 2/2020

9.

Vyhlášení výběrového řízení na dodavatele stavby „Revitalizace veřejného prostranství v lokalitě Tvrz“

10.

Žádost o příspěvek na mezinárodní projekt CSTERSCAPES
Ústní zpráva

11.

Dotace na podporu stomatologických služeb

12.

Doplnění pořadníku DPS
Tento materiál není dostupný, obsahuje velmi citlivé osobní údaje, proto nebudou informace zveřejněny.

13.

Pravidla a cenové podmínky půjčování kelímků NICKNACK

14.

Smlouva o dílo – TIC

15.

Kritéria pro přijímání dětí do 1.tříd ZŠ a MŠ

16.

Majetkoprávní jednání

17.

Byty a prostory sloužící podnikání

18.

Členský příspěvek do Sdružení energetických manažerů měst a obcí

19.

Zpráva o činnosti městské policie a Policie ČR za rok 2019

20.

Změna Organizačního řádu
Ústní zpráva

21.

Memorandum o vzájemné spolupráci s cílem zlepšení stavu krajiny a její funkce

22.

Změna stanov společnosti SATT a.s.

23.

Různé