39. schůze rady města konaná dne 23. 3. 2020

zveřejněno: 19. 3. 2020
konaná dne 23. 3. 2020

Pořad 39. schůze s anotacemi

Zápis z 39. schůze

 

1.

Jmenování člena komise

2.

Projekt Strategické řízení PO SSm Žďár nad Sázavou

3.

Organizační změny

4.

Žádost o dotaci Family a Senior Point

5.

Pověření opatrovníkem
Tento materiál není dostupný, obsahuje velmi citlivé osobní údaje, proto nebudou informace zveřejněny.

6.

Architektonická soutěž o návrh Potenciál města Žďár nad Sázavou - I. kolo

7.

Dodatek č. 1- příspěvkové organizace a Fin audit

8.

Majetkoprávní jednání

9.

Byty a prostory sloužící podnikání

10.

Uzavření dodatku smlouvy

11.

Koncepce Smart City

12.

Různé