4. schůze rady města konaná dne 17. 12. 2018

zveřejněno: 13. 12. 2018
konaná dne 17. 12. 2018

Pořad 4. schůze s anotacemi

Zápis ze 4. schůze

1.

Informace o schváleném projektu PO ZŠ Žďár nad Sázavou, Švermova 4

2.

Přijetí daru

3.

Informace o schváleném projektu PO MŠ

4.

Stanovení ceny publikace Uličník 2/II

5.

Majetkoprávní jednání

6.

Byty a prostory sloužící podnikání

7.

Změna jednatele ve spol. M.O.S. s. r.o.

8.

Veřejnoprávní smlouva – přestupky

9.

Doplnění pořadníku DPS
Tento materiál není dostupný, obsahuje velmi citlivé osobní údaje, proto nebudou informace zveřejněny.

10.

Doplnění pořadníku DPS a uzavření smlouvy
Tento materiál není dostupný, obsahuje velmi citlivé osobní údaje, proto nebudou informace zveřejněny.

11.

Doplnění pořadníku DPS a uzavření smlouvy
Tento materiál není dostupný, obsahuje velmi citlivé osobní údaje, proto nebudou informace zveřejněny.

12.

Family a Senior Point – dodatek smlouvy

13.

Smlouva TIC

14.

Výjimka z veřejné vyhláška č. 3/2016

15.

Smlouva o zajištění reklamy a propagace

16.

Žádost ZŠ Na Radosti

17.

Zajištění ostatní dopravní obslužnosti

18.

Různé