40. schůze rady města konaná dne 6. 4. 2020

zveřejněno: 2. 4. 2020
konaná dne 6. 4. 2020

Pořad 40. schůze s anotacemi

Zápis ze 40. schůze

 

1.

Hospodaření a účetní závěrka PO Kultura za rok 2019

2.

Hodnocení ředitelky PO Kultura za rok 2019

3.

Dar pro ZUŠ

4.

Hospodaření a účetní závěrka PO Active-SVČ za r. 2019

5.

Hodnocení ředitele PO Active-SVČ za rok 2019

6.

Hospodaření a účetní závěrka PO Poliklinika Žďár nad Sázavu za rok 2019

7.

Schválení nákupu skiagrafického RTG

8.

Hospodaření a účetní závěrka PO KMJS Žďár nad Sázavou za rok 2019

9.

Hodnocení ředitele PO KMJS Žďár nad Sázavou za rok 2019

10.

Informace o krizovém řízení v nouzovém stavu
Ústní zpráva

11.

Revokace usnesení RM č. 556/2020/KS ze dne 24.02.2020

12.

Posun termínu pouti

13.

Senior a handicap taxi

14.

Majetkoprávní jednání

15.

Byty a prostory sloužící podnikání

16.

Zrušené sportovní, společenské a kulturní akce do 30.06.2020

17.

VŘ na dodavatele stavby „Revitalizace veřejného prostranství TVZR, ZR“ - zrušení

18.

Stanovení oddávajícího

19.

Různé