41. schůze rady města konaná dne 20. 4. 2020

zveřejněno: 16. 4. 2020
konaná dne 20. 4. 2020

Pořad 41. schůze s anotacemi

Zápis ze 41. schůze

 

1.

Hospodaření a účetní závěrka PO ZŠ Žďár n. S., Komenského 2 za r. 2019

2.

Hodnocení ředitele PO ZŠ Žďár n. S., Komenského 2 za rok 2019

3.

Hospodaření a účetní závěrka PO ZŠ Žďár n. S., Komenského 6 za r. 2019

4.

Hodnocení ředitele PO ZŠ Žďár n. S., Komenského 6 za r. 2019

5.

Hospodaření a účetní závěrka PO ZŠ Žďár n. S., Švermova 4 za r. 2019

6.

Hodnocení ředitele PO ZŠ Žďár n. S., Švermova 4 za r. 2019

7.

Návratná finanční výpomoc

8.

Hospodaření a účetní závěrka PO ZŠ Žďár n. S., Palachova 35 za r. 2019

9.

Hodnocení ředitele PO ZŠ Žďár n.S., Palachova 35,  za r. 2019

10.

Hospodaření a účetní závěrka PO MŠ za r. 2019

11.

Hodnocení ředitelky PO MŠ za r. 2019

12.

Hospodaření a účetní závěrka PO ZUŠ Žďár n. S. za rok 2019
Odloženo na 42. jednání rady města

13.

Hodnocení ředitelky PO ZUŠ Žďár n.S. za r. 2019
Odloženo na 42. jednání rady města

14.

Hospodaření a účetní závěrka PO Sociální služby města za rok 2019
Odloženo na 42. jednání rady města

15.

Hodnocení ředitele Po Sociální služby města za rok 2019
Odloženo na 42. jednání rady města

16.

Hodnocení ředitelky PO Poliklinika Žďár nad Sázavou za rok 2019
Odloženo na 42. jednání rady města

17.

Hospodaření a účetní závěrka PO SPORTIS za rok 2019
Odloženo na 42. jednání rady města

18.

Hodnocení ředitele PO SPORTIS za rok 2019
Odloženo na 42. jednání rady města

19.

Příspěvek MHD 2019

20.

Majetkoprávní jednání RM

21.

Majetkoprávní jednání ZM

22.

Podmínky prodeje pozemků v Průmyslové zóně II

23.

Byty a prostory sloužící podnikání

24.

Pacht hotelu a restaurace Tálský mlýn

25.

Inventarizace 2019 – vyřazení nefunkčního majetku, nedokončeného hmotného majetku a odpis nedobytných pohledávek

26.

Dotace pro podporu stomatologických služeb

27.

Rozpočtové opatření č. 2/2020

28.

Hospodaření v lesích II., zalesnění, smlouva o poskytnutí dotace z Kraje Vysočina

29.

Monitoring finančního řízení PO – čtvrtletní zpráva
Odloženo na 42. jednání rady města

30.

Různé