43. schůze rady města konaná dne 4. 5. 2020

zveřejněno: 30. 4. 2020
konaná dne 4. 5. 2020

Pořad 43. schůze s anotacemi

Zápis ze 43. schůze

 

1.

Respitní péče

2.

Dodatek smlouvy – příspěvek MHD 2019

3.

Dodatek č. 1 ke smlouvě na realizaci akce Dopravní telematika ZR

4.

Částečná revokace usnesení č. 628/2020/KS – termíny farmářských trhů

5.

Změna Organizačního řádu

6.

Pohřby
Ústní zpráva

7.

Majetkoprávní jednání

8.

Byty a prostory sloužící podnikání

9.

Generel dopravy – výsledky

10.

Změna č. 4 ÚP města

11.

Stanovování prodejních cen v TIC a na recepci MěÚ

12.

Souhlas se smlouvou o podnájmu

13.

Různé