44. schůze rady města konaná dne 18. 5. 2020

zveřejněno: 14. 5. 2020
konaná dne 18. 5. 2020

Pořad 44. schůze s anotacemi

Zápis ze 44. schůze

 

1.

Smlouva na údržbu zeleně SATT

2.

Majetkoprávní jednání

3.

Byty a prostory sloužící podnikání

4.

Rozhodnutí rady města o spojení akcií a.s. SATT

5.

Informace k Babyboxu
Ústní zpráva

6.

Výsledky konkurzního řízení na vedoucí pracovní místo ředitele/ředitelky PO ZUŠ

7.

Výsledky konkurzního řízení na vedoucí pracovní místo ředitele/ředitelky PO Active-SVČ

8.

Ředitelské volno základních škol ve Žďáře nad Sázavou

9.

Vyhodnocení dotačního programu Volný čas 2020

10.

Vyhodnocení dotačního programu Organizovaný sport dospělých 2020

11.

Statut Fondu průmyslové zóny

12.

Smlouva se spol. ENVIROS s. r. o. o zapracování Akčního plánu pro udržitelnou energetiku a ochranu klimatu (SECAP)

13.

Smlouva s E.ON Distribuce, a.s. o instalaci dálkově odečitatelných elektroměrů

14.

Memorandum mezi městem Žďár nad Sázavou a Univerzitou Jana Evangelisty Purkyně v Ústí n. Labem (UJEP)

15.

Rozhodnutí soudu v pracovněprávním sporu p. H. H. s PO ZŠ Žďár nad Sázavou, Švermova 4, případná vzniklá škoda a její výše

16.

Návrh na jmenování vedoucí/ho odboru strategického rozvoje a investic

17.

Hodnocení školských a neškolských příspěvkových organizací za r. 2019
Ústní zpráva

18.

Různé