45. schůze rady města konaná dne 1. 6. 2020

zveřejněno: 28. 5. 2020
konaná dne 1. 6. 2020

Pořad 45. schůze s anotacemi

Zápis ze 45. schůze

 

1.

PO Základní škola Žďár nad Sázavou, Komenského 6 – převod majetku

2.

Udělení souhlasu s převodem finančních prostředků z rezervního fondu

3.

Výsledek veřejné zakázky

4.

Výpověď nájemní smlouvy OUTDOOR AKZENT s.r.o.

5.

Smlouva o poskytnutí příspěvku v souvislosti se zajištěním dopravní obslužnosti na území Kraje Vysočina

6.

Vyhodnocení DP Dotace pro podporu spolkové činnosti v sociální a zdravotní oblasti 2020

7.

Vyhodnocení DP Dotace pro poskytovatele sociálních a zdravotních služeb na území města Žďár nad Sázavou 2020

8.

VPS – Charita, Senioři ČR

9.

Informace z pracovní skupiny pro změnu financování sociálních služeb

10.

Pohřebnictví
Ústní zpráva

11.

Výsledky konkurzního řízení na vedoucí pracovní místo ředitele/ředitelky PO Active-SVČ

12.

Použití ochranné známky „Santiniho hvězda“ k prodeji piva Revolta v TIC

13.

Dar spol. EFKO pro TIC

14.

Individuální dotace sport

15.

Revokace usn. RM 577/2020/ŠKSM – DP Dotace uvolněných zastupitelů

16.

Vyhodnocení DP Volný čas

17.

Závěrečná zpráva Českého dědictví UNESCO

18.

Veřejnoprávní smlouva se spolkem SE.S.TA

19.

Návratná finanční výpomoc SKLH s. r. o.

20.

Závěrečný účet za rok 2019

21.

Účetní závěrka města za rok 2019

22.

Rozpočtové opatření č. 3/2020

23.

Smlouva o přezkoumání hospodaření města za rok 2020

24.

Majetkoprávní jednání RM

25.

Majetkoprávní jednání ZM

26.

Byty a prostory sloužící podnikání

27.

Smlouvy o poskytnutí dotace

28.

Smlouvy se spol. GasNet a E.ON

29.

Místní komunikace Jamská – převod na město

30.

Smlouva MA 21

31.

Návrh řešení škodní události

32.

Různé