46. schůze rady města konaná dne 15. 6. 2020

zveřejněno: 11. 6. 2020
konaná dne 15. 6. 2020

Pořad 46. schůze s anotacemi

Zápis ze 46. schůze

 

1.

Prodej nepotřebného majetku

2.

Majetkoprávní jednání

3.

Byty a prostory sloužící podnikání

4.

Určení lhůty k předložení akcií k výměně

5.

Vyřazení majetku – odpis pohledávek

6.

Volba členů představenstva a dozorčí rady spol. SATT a. s.

7.

Zpráva o nouzovém stavu v ORP Žďár n. S.

8.

Vyhodnocení dotačního programu Dotace rady města 2020

9.

Aktualizovaný Místní plán inkluze

10.

Ceník půjčování kol v TIC

11.

Částečná revokace usnesení rady města č. 694/2020/ŠKSM - Individuální dotace sport

12.

Dar SKLH z. s.

13.

Dodatek č. 1 Telematika

14.

Smlouva komunikace SATT

15.

Krátkodobé smlouvy na výpůjčku / nájem pro akce podporované městem

16.

Částečná revokace usnesení č. 1472/2018/OS

17.

Právní akt projektu Revitalizace stezky kolem rybníka Konvent

18.

Rozvoj cyklodopravy – změnové listy

19.

Doplnění pořadníku DPS
Tento materiál není dostupný, obsahuje velmi citlivé osobní údaje, proto nebudou informace zveřejněny.

20.

Různé