47. schůze rady města konaná dne 29. 6. 2020

zveřejněno: 25. 6. 2020
konaná dne 29. 6. 2020

Pořad 47. schůze s anotacemi

Zápis ze 47. schůze

 

1.

Podpora SKLH na zimním stadionu

2.

Změna plánu investic

3.

Souhlas s přijetím daru

4.

Právní akt projektu Revitalizace stromořadí ve Žďáře n. S. 2019

5.

Smlouva o financování projektu z programu Interreg

6.

Výpověď smlouvy RENGL, s.r.o.

7.

Smlouva komunikace SATT

8.

Ukončení účetního období SATT a.s.

9.

Majetkoprávní jednání

10.

Byty a prostory sloužící podnikání

11.

Informace o sporu se spol. itelligence, a.s.

12.

Změna opatrovníka
Tento materiál není dostupný, obsahuje velmi citlivé osobní údaje, proto nebudou informace zveřejněny.

13.

Nádražní – městská třída, část II - Změnové listy

14.

BD Sázavská – smlouva s CETIN o zajištění připojení

15.

Zajištění kybernetické bezpečnosti na MěÚ - smlouva o poskytnutí dotace z Kraje Vysočina, Fond Vysočiny

16.

Potenciál města Žďár nad Sázavou, architektonická soutěž o návrh – výsledky

17.

Stanovení oddávajícího

18.

Různé