48. schůze rady města konaná dne 20. 7. 2020

zveřejněno: 16. 7. 2020
konaná dne 20. 7. 2020

Pořad 48. schůze s anotacemi

Zápis ze 48. schůze

 

1.

Majetkoprávní jednání

2.

Byty a prostory sloužící podnikání

3

Žádost o udělení souhlasu s užitím znaku města

4.

Smlouva s IRSnet CZ, s. r. o. o poskytování služeb při prodeji vstupenek

5.

Smlouvy k hudebním produkcím Slavností jeřabin

6.

Darovací smlouvy

7.

Revokace usn. 546/2020/OP- bod e)

8.

Smlouva o výrobě a zajištění vysílání televizního programu

9.

Smlouva o poskytnutí podpory - elektromobil 2020

10.

Právní akt – Cesta k lepšímu bydlení II

11.

Pouť 2020

12.

Změna Organizačního řádu MěÚ

13.

Směrnice č. 6/2020 o koordinaci činnosti městských architektů

14.

Různé