49. schůze rady města konaná dne 27. 7. 2020

zveřejněno: 23. 7. 2020
konaná dne 27. 7. 2020

Pořad 49. schůze s anotacemi

 

1

Sociálně zdravotní pomezí

2.

Pověření výkonem opatrovníka
Tento materiál není dostupný, obsahuje velmi citlivé osobní údaje, proto nebudou informace zveřejněny.

3.

Petice ul. Pelikánova - zeleň

4.

Monitoring finančního řízení PO - čtvrtletní zpráva

5.

Majetkoprávní jednání

6.

Byty a prostory sloužící podnikání

7.

Letní kino 2020

8.

Žádost o dočasné snížení nájemného

9.

Změna ceníku krátkodobých podnájmů

10.

Rozpočtové opatření č. 2 PO Knihovna Matěje Josefa Sychry, Žďár nad Sázavou

11.

Poskytnutí záruky ke smlouvě o úvěru s ČSOB, a.s.

12.

Návrh na jmenování vedoucí/ho Odboru stavebního a územního plánování MěÚ Žďár nad Sázavou

13.

Různé