54. schůze rady města konaná dne 19. 10. 2020

zveřejněno: 15. 10. 2020
konaná dne 19. 10. 2020

Pořad 54. schůze s anotacemi

Zápis z 54. schůze

 

1.

Krajinářská koncepce města Žďáru nad Sázavou

2.

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo k akci Technická infrastruktura pro průmyslovou oblast Jamská II, I. etapa, 1. část

3.

Konečná výše závazku k akci Technická infrastruktura pro průmyslovou oblast Jamská II

4.

Rozpočtové opatření č. 5/2020

5.

Pojištění majetku města

6.

Návrh na vyhlášení dotačních programů pro rok 2021

7.

Obecně závazná vyhláška města Žďár nad Sázavou o stanovení školských obvodů základních škol

8.

Nařízení města Žďár nad Sázavou č. 3/2020 (parkování)

9

Zimní údržba 2020/2021

10

Ceník pohřebních služeb

11.

Majetkoprávní jednání RM

12.

Majetkoprávní jednání ZM

13.

Byty a prostory sloužící podnikání

14.

Dodatek č. 1 ke Statutu fondu bydlení se závazkem

15.

Monitoring finančního řízení PO - čtvrtletní zpráva

16.

Prorodinná politika – smlouvy

17.

Family a Senior Point

18.

Vyhlášení dotačního programu na podporu spolkové činnosti

19.

Vyhlášení dotačního programu pro poskytovatele sociálních služeb

20.

Výroční zpráva ZŠ Žďár nad Sázavou, Švermova 4

21.

Stanovení úředních hodin MěÚ Žďár nad Sázavou

22.

Různé