56. schůze rady města konaná dne 18. 11. 2020

zveřejněno: 12. 11. 2020
konaná dne 18. 11. 2020

Pořad 56. schůze s anotacemi

Zápis z 56. schůze

 

1

Návrh rozpočtu města na rok 2021

2.

Pojištění majetku a odpovědnosti

3.

Vyhlášení dotačního programu Podpora označování provozoven a obchodních domů 2021

4.

Manuál dobré praxe reklamy a označování provozoven

5.

Smlouva o zápůjčce TJ Žďár n. S.

6.

Zrušení veřejných akcí do 01.01.2021

7.

Redakční rada Žďárského zpravodaje – částečná revokace usnesení

8.

Výsledky výběrového řízení na dodavatele stavby „Stezka kolem Konventu“

9

Výsledky výběrového řízení na dodavatele stavby „Revitalizace stromořadí II“

10.

Vyhlášení výběrového řízení na zpracovatele projektové dokumentace „Potenciál města Žďár nad Sázavou – JŘBÚ“

11.

Vložení vodovodu a kanalizace v projektu PZ Jamská II do hospodaření SVAK

12.

Majetkoprávní jednání

13.

Byty a prostory sloužící podnikání

14.

Volba členů představenstva a dozorčí rady společnosti SATT a.s.

15.

Změna Organizačního řádu MěÚ

16.

Hodnocení školských příspěvkových organizací za školní rok 2019 - 2020
Ústní zpráva

17.

Různé