57. schůze rady města konaná dne 30. 11. 2020

zveřejněno: 26. 11. 2020
konaná dne 30. 11. 2020

Pořad 57. schůze s anotacemi

Zápis z 57. schůze

 

1.

Rozpočtové opatření č. 3 PO Knihovna M. J. Sychry Žďár n. S.

2.

Rozpočtové opatření PO SPORTIS

3.

Změna odpisového plánu 2020 a 2021 PO Kultura Žďár

4.

Žádost o dočasné snížení nájmu

5.

Rozpočtové opatření č. 1/2020 PO Kultura Žďár

6.

Informace – Horácký džbánek 2021
Ústní zpráva

7.

Prodej nepotřebného majetku

8.

Rozpočtové opatření č. 1/2020 a změna odpisového plánu na r. 2020 PO Poliklinika Žďár nad Sázavou

9.

Rozpočtové opatření č. 1/2020 PO MŠ Žďár nad Sázavou

10.

Rozpočtové opatření ZŠ Žďár nad Sázavou, Palachova 35

11.

Rozpočtové opatření

12.

Jmenování členů školských rad ZŠ zřizovaných městem ZR

13.

Family a Senior Point – vyhodnocení výběrového řízení

14.

Vyhrazení parkovacího stání

15.

Podání žádosti o dotaci na opravu místní komunikace ul. Okružní, Revoluční

16.

Majetkoprávní jednání RM

17.

Majetkoprávní jednání ZM

18.

Byty a prostory sloužící podnikání

19.

Smlouva o přeložce kanalizace Nábřežní

20.

Dodatek č. 1 ke smlouvě se společností GasNet, s.r.o. – plynárenské zařízení Nádražní

21.

Pojištění majetku a odpovědnosti města

22.

Rozpočtové opatření č. 6/2020

23.

Memorandum o spolupráci s Fakultou informatiky Masarykovy univerzity v Brně

24.

Rozpočtové opatření PO ZŠ Žďár nad Sázavou, Švermova 4

25.

Řešení případné vzniklé škody z pracovněprávního sporu p. H. H. s PO ZŠ Žďár nad Sázavou, Švermova 4

26.

Různé