58. schůze rady města konaná dne 14. 12. 2020

zveřejněno: 10. 12. 2020
konaná dne 14. 12. 2020

Pořad 58. schůze s anotacemi 

Zápis z 58. schůze

 

1.

Rozpočtové opatření PO Active-SVČ

2.

Organizační změny

3.

Jízdní řády MHD pro rok 2021

4.

Prezidiální plná moc

5.

Darovací smlouvy

6.

Zrušení ředitelského volna v ZŠ Žďár nad Sázavou

7.

Pravidla zřizovatele

8.

Majetkoprávní jednání

9.

Byty a prostory sloužící podnikání

10.

Změnové listy „Zastávky MHD Studentská, Žďár n. S.“

11.

Záměr přestavby vedení V203 na 400 kV (ČEPS)

12.

Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. 8800097652_1/BVB (GasNet – plynovod Nádražní – pěší zóna)

13.

Smlouva o realizaci překládky sítě elektronických komunikací č. VPI/MJ/2020/00199 (CETIN – překládka sítě u Centra soc. služeb)

14.

Dodatky ke smlouvám se SVaK (ZR7, Studentská)

15.

Nákup energie na komoditní burze

16.

Doplnění pořadníku DPS
Tento materiál není dostupný, obsahuje velmi citlivé osobní údaje, proto nebudou informace zveřejněny.

17.

Návrhy způsobu posouzení případné vzniklé škody v souvislosti s rozhodnutím soudu v pracovněprávním sporu p. H.H. s PO ZŠ Žďár n. S., Švermova 4

18.

Odměna ředitelům určených škol
Ústní zpráva

19.

Family a Senior Point - vyhodnocení výběrového řízení

20.

Různé