6. schůze rady města konaná dne 14. 1. 2019

zveřejněno: 10. 1. 2019
konaná dne 14. 1. 2019

Pořad 6. schůze s anotacemi

Zápis z 6. schůze

1.

Redakční rada Žďárského zpravodaje

2.

Žďárský kapr

3.

Zadávací řízení údržba zeleně ZR – sečení 2019

4.

Výše a způsob vyplácení příspěvku na MHD pro rok 2019

5.

Dodatek č. 16 ke Smlouvě na dodávku elektrické energie VO na ul. Jihlavská

6.

Majetkoprávní jednání

7.

Byty a prostory sloužící podnikání

8.

Vyhlášení výběrového řízení na dodavatele stavby „Rozvoj cyklodopravy ve Žďáře n. S.“

9.

Změna opatrovníka
Tento materiál není dostupný, obsahuje velmi citlivé osobní údaje, proto nebudou informace zveřejněny.

10.

Dotační program - Dotace rady města 2019

11.

Dotační program - Dotace uvolněných zastupitelů 2019

12.

Různé