69. schůze rady města konaná dne 26. 6. 2017

zveřejněno: 22. 6. 2017

Pořad 69. schůze s anotacemi

Zápis z 69. schůze

1.

Předání osvědčení novému členu zastupitelstva města

2.

Problematika vytápění budovy Dolní č. 1

3.

Projekt strategického řízení PO Knihovna M. J. Sychry, Žďár n. S. 2017 - 2022

4.

Pravidla zřizovatele příspěvkových organizací

5.

Zeleň – sečení trávy
host: jednatel společnosti GFP Service

6.

Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a třídění komunálních odpadů

7.

Koncertní klavír pro ZUŠ Františka Drdly

8.

Klafar III, C 2 – dohoda o provedení archeologického průzkumu

9.

Vyhlášení programu „Obnova kulturních památek a obnova architektonicky cenných staveb“

10.

Směrnice o koordinaci činnosti městského architekta

11.

Vyhlášení výběrového řízení na konzultační a poradenskou činnost v oblasti krajinářské architektury.

12.

Majetkoprávní jednání

13.

Byty a prostory sloužící podnikání

14.

Návrh na udělení čestného občanství města

15.

Problematika TIC

16.

Přijetí daru pro město Žďár n. S.

17.

Projekt naše nemocnice – finanční dar Nemocnici Nové Město n. Mor.

18.

Pověření opatrovníkem

19.

Změna Organizačního řádu MěÚ

20.

Posouzení komunikačních kanálů Lepší místo a dotazovna

21.

Vyhodnocení dotačního programu RM

22.

Výběrové řízení – ředitel/ředitelka PO Sportis

23.

Souhlas s umístěním sídla Mikroregionu Žďársko, dobrovolný svazek obcí

24.

Různé:

  • Zakázky malého rozsahu