7. schůze rady města konaná dne 28. 1. 2019

zveřejněno: 24. 1. 2019
konaná dne 28. 1. 2019

Pořad 7. schůze s anotacemi

Zápis ze 7. schůze

1.

Plnění ročního taktického plánu PO SPORTIS za r. 2018

2.

Návrh ročního taktického plánu PO SPORTIS na r. 2019 dle Pravidel

3.

Podmínky užívání sportovišť pro příspěvkové organizace města Žďár nad Sázavou

4.

Ceník služeb PO SPORTIS na Relaxační centrum a sportoviště

5.

Taktický plán činnosti PO Kultura na rok 2019

6.

Rozpočtové opatření PO KMJS

7.

Taktický plán činnosti PO KMJS pro rok 2019

8.

Taktický plán činnosti PO Poliklinika na rok 2019

9.

Vyřazení majetku

10.

Ředitelské volno

11.

Přijetí darů

12. Souhlas s přijetím darů

13.

Taktický plán činnosti PO SSm pro rok 2019
14. Rozpočtové opatření PO SSm č. 2/2018
15. Majetkoprávní jednání RM
16. Majetkoprávní jednání ZM
17. Byty a prostory sloužící podnikání
18. Zastupování města v LDO Přibyslav
19. Dotační program „Obnova kulturních památek a architektonicky cenných staveb“ – vyhodnocení
20. Výběrová řízení za rok 2018
21. Revokace usnesení č.1/2018/ORUP/4
22. Návrhy na pořízení změny ÚP č. 2
23. Převod akcií SATT a.s.
24.

Veřejnoprávní smlouva - evidence obyvatel

25.

Různé