8. schůze rady města konaná dne 11. 2. 2019

zveřejněno: 7. 2. 2019
konaná dne 11. 2. 2019

Pořad 8. schůze s anotacemi

Zápis z 8. schůze

1.

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o zajištění roznášky novin

2.

Monitoring finančního řízení PO města – čtvrtletní zpráva

3.

Rozhodnutí o uložení odvodu

4.

Dodatek smlouvy – navýšení cen dle inflace za rok 2018

5.

Majetkoprávní jednání

6.

Byty a prostory sloužící podnikání

7.

Vyhlášení konkursního řízení na místo ředitele/ředitelky PO ZŠ Palachova 2189/35, Žďár nad Sázavou. 

8.

Problematika SPOZ

9.

Vyhodnocení dotačního programu Sportoviště 2019

10.

Plán prevence kriminality

11.

Smlouva o zajištění školení strážníků

12.

Výroční zpráva města o činnosti v oblasti poskytování informací dle Zákona č. 106/1999 Sb.

13.

Programové prohlášení rady města
Ústní zpráva

14.

Různé:

  • Žádost spolku Lungta o projednání připojení se k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“
    Ústní zpráva