Komise komunálu a životního prostředí

 

Jméno a příjmeníTelefon

e-mail

předseda komise:
Ing. Joshua Janů  777 253 065 janue@seznam.cz
tajemník komise:
Miluše Kozáková 566 688 183 miluse.kozakova@zdarns.cz
členové komise:
Mgr. Karel Herold - karel.herold@email.cz

Patrik Chudovský

- patrik.chudovsky@kolping.cz

Igor Jelínek

608 514 467 -

David Odvárka

603 238 215 david.odvarka@ave.cz

Ing. Jiří Šenkýř

- senkyrjiri@seznam.cz

Vlasta Vostřežanská

602 730 193 vlastavostrezanska@volny.cz

Ing. Jaromír Vyboštok 

725 814 984 jaromir.vybostok@gmail.com

Ing. Jan Zástěra

603 180 885 jan.zastera@tiscali.cz 

 

Zápisy ze zasedání