Komise pro marketing a komunikaci

 jméno a příjmení telefon

e-mail

 předseda komise
 Mgr. Luděk Lopour - lopour@sisky.cz
 tajemnice komise
 Mgr. Hana Vykoukalová
770 125 568 hana.vykoukalova@zdarns.cz
 členové komise:
 Jaroslav Miklík - miklik@ebzet.cz
 Jiří Mühlfait, DiS. - jiri.muhlfait@email.cz
 Petr Staněk - stanek82@seznam.cz
 Mgr. Michal Šimo - m.simo@email.cz
 Jan Šustr - janxsustr@gmail.com
 Filip Šustr - f.sustr@seznam.cz

 

Zápisy ze zasedání: