Komise pro mezinárodní a regionální spolupráci

Jméno a příjmení

e-mail

předseda komise:
Mgr. Zbyněk Vintr zbvintr@seznam.cz
tajemník komise:
Václav Košťál vaclav.kostal@zdarns.cz
členové komise:
Vít Filipenský filipensky@eurogrant.cz
Mgr. Olga Kodysová olga.kodysova@seznam.cz
Michael Kubík kubik@top09.cz
Ing. Miroslav Šuhaj  
Mgr. Roman Vorálek roman.voralek@seznam.cz
Ing. Dagmar Zvěřinová  ---

 

Zápisy ze zasedání

 

Volební období 2010 - 2014