Komise pro regionální a mezinárodní spolupráci 2010-2014

Jméno a příjmeníTelefon

e-mail

předsedkyně komise:
Ing. Dagmar Zvěřinová 603 570 437 starostka@zdarns.cz
tajemník komise:
Václav Košťál 566 688 194 vaclav.kostal@zdarns.cz
členové komise:
Ing. Zdeněk Bervid 724 561 141 zbervid@seznam.cz
MUDr. Marie Košťálová 732 105 656
566 624 191
566 625 462
drkost@centrum.cz
Mgr. Reda Ifrah 605 500 909 reda.i@centrum.cz
Bc. Zdeněk Navrátil 566 620 394 civic@batyskaf.net
Mgr. Zbyněk Vintr 777 110 829 zbvintr@seznam.cz
Vratislav Knoflíček 566 622 749
602 560 715
info@kodex-zdar.cz
Miloslav Odvárka 566 624 301 odvarkam@odas.cz
RNDr. Jan Filipenský, CSc. 775 147 278 filipenskyj@seznam.cz

Zápisy z jednání komise