Komise pro sport a volný čas 2010 - 2014

Komise pro sport a volný čas je zřízena podle § 122 Zákona č. 128/2000 Sb., o obcích

předseda komise:
Michael Kubík
tajemnice komise:
Mgr. Blanka Lučková
členové komise:
Jana Svobodová
MUDr. Jan Mokříš
Vít Filipenský
Mgr. Tomáš Augustýn
Ing. Josef Klement
Ing. Petr Stoček
Bohumil Trávník
delegovaní členové:
Mgr. Miloslav Straka
Josef Růžička
Martin Krásný
Bc. Věra Veselá
Ing. Radek Nedělka
Mgr. Zdeněk Mifka

Zápisy z jednání komise

Tento web využívá cookies. Některé z nich mohou sloužit pro analytické účely.