Komise prorodinných aktivit, sociální a zdravotní

jméno a příjmenítelefon

e-mail

předseda komise
Václav Dobrovolný 608 555 042 vaclav.dobrovolny@gmail.com
tajemník komise
Ing. Petr Krábek 566 688 320 petr.krabek@zdarns.cz
členové komise:
MUDr. Romana Bělohlávková 566 624 536 romana.bel@seznam.cz
Mgr. Radka Čaníková 737 656 690 rcanikova@gmail.com
David Filip 608 700 667 david.filip@zdar.charita.cz
Michaela Kremlíková 731 497 857 m.kremlikova@seznam.cz
Mgr. Petra Nováčková 604 728 035 petra.novackova@atlas.cz
Mgr. Helena Novotná 606 815 836 helena.novotna@hotmail.cz
PaedDr. Jaroslav Ptáček 604 829 696 ptacek@4zszdar.cz
Mgr. Lenka Šustrová - lenkaxsustrova@centrum.cz
Šárka Vidergotová 728 547 144 vidergotova@seznam.cz
Michal Hubert Zrůst, MSc. - michalhubertzrust@seznam.cz


Zápisy ze zasedání: