Komise prorodinných aktivit, sociální a zdravotní 2014 - 2018

předseda komise
Václav Dobrovolný
tajemník komise
Ing. Petr Krábek
členové komise:
MUDr. Romana Bělohlávková
Mgr. Radka Čaníková
David Filip
Michaela Kremlíková
Mgr. Petra Nováčková
Mgr. Helena Novotná
PaedDr. Jaroslav Ptáček
Mgr. Lenka Šustrová
Šárka Vidergotová
Michal Hubert Zrůst, MSc.


Zápisy ze zasedání: