Kulturní komise 2010 - 2014

předsedkyně komise:
Jana Svobodová
tajemnice komise:
Dana Hrstková
členové komise:
Stanislava Kudrnová
Mgr. Roman Štěpánek
MUDr. Radek Černý
Stanislav Růžička
Jakub Pustina
Ing. Stanislav Mokrý
Vladimír Slovák

Zápisy z jednání