Zápis z 1. schůze rady města konané dne 2. 11. 2018

zveřejněno: 6. 11. 2018
konané dne 2. 11. 2018

Počet přítomných členů:

7

 

Omluveni:

Ing. Martin Mrkos, ACCA, MUDr. Jan Mokříš

 

Ověřovatel zápisu:

PaedDr. Jaroslav Ptáček

 

Schválený pořad 1. schůze rady města:

  1. Stanovení oddávajících pro sňatečné obřady
  2. Stanovení zastupitelů pro vítání občánků

 

PŘEHLED USNESENÍ

1. Ústní zpráva/RM

Stanovení oddávajících

Rada města schvaluje oddávající pro sňatečné  obřady:

Ing. Martina Mrkose, ACCA
Mgr. Zdeňka Navrátila
Ing. Josef Klementa
MUDr. Romanu Bělohlávkovou
Mgr. Zbyňka Vintra
Ing. Radka Zlesáka
Mgr. Ludmilu Řezníčkovou
MUDr. Jana Mokříše
PaedDr. Jaroslava Ptáčka

Hlasování:  Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

2. Ústní zpráva/RM

Stanovení zastupitelů pro vítání občánků

Rada města schvaluje zastupitele pro vítání občánků:

Rostislava Dvořáka
PaedDr. Jaroslava Ptáčka

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

 

Ověřovatel:

PaedDr. Jaroslav Ptáček v. r. 

 

 

Ing. Josef Klement, v. r. Mgr. Ludmila Řezníčková v. r.
místostarosta města místostarostka města