Zápis z 12. schůze rady města konané dne 8. 4. 2019

zveřejněno: 12. 4. 2019
konané dne 8. 4. 2019

Počet přítomných členů:

9

 

Ověřovatel zápisu:

Ing. Radek Zlesák

 

Schválený pořad 12. schůze rady města:

 1. Dohoda o poskytování cash – poolingu
 2. Informace o schváleném projektu Šablony II
 3. Hodnocení ředitelky PO ZUŠ za rok 2018
 4. Hospodaření a účetní závěrka PO ZUŠ za rok 2018
 5. Hodnocení ředitele PO SPORTIS za rok 2018
 6. Hospodaření a účetní závěrka PO SPORTIS za rok 2018
 7. Hodnocení ředitele PO Knihovna M. J. Sychry, Žďár nad Sázavou za rok 2018
 8. Hospodaření a účetní závěrka PO Knihovna Matěje Josefa Sychry, Žďár nad Sázavou
 9. Hodnocení ředitele PO Sociální služby města za rok 2018
 10. Hospodaření a účetní závěrka PO Sociální služby Žďár nad Sázavou za rok 2018
 11. Pravidla pro výběr uživatelů
 12. Hospodaření a účetní závěrka PO Poliklinika Žďár nad Sázavou, příspěvková organizace za rok 2018
 13. Hodnocení ředitelky PO Poliklinika pro rok 2018 dle pravidel, kontrola plnění stanovených úkolů
 14. Hodnocení ředitelky PO Kultura za rok 2018
 15. Hospodaření a účetní závěrka PO Kultura za rok 2018
 16. Hodnocení ředitele školy PO Základní škola Žďár nad Sázavou, Komenského 2 za rok 2018
 17. Hospodaření a účetní závěrka PO Základní škola Žďár nad Sázavou, Komenského 2 za rok 2018
 18. Hodnocení ředitele
 19. Hospodaření a účetní závěrka PO Základní škola Žďár nad Sázavou, Komenského 6 za rok 2018
 20. Hodnocení ředitelky PO Základní škola Žďár nad Sázavou, Palachova 2189/35, příspěvková organizace za rok 2018
 21. Hospodaření a účetní závěrka PO Základní škola Žďár nad Sázavou, Palachova 2189/35, příspěvková organizace za rok 2018
 22. Hodnocení ředitelky PO Mateřská škola Žďár nad Sázavou za rok 2018
 23. Hospodaření a účetní závěrka PO Mateřská škola za rok 2018
 24. Přijetí darů
 25. Žádost o prominutí uloženého odvodu
 26. Hodnocení ředitele PO Základní škola Žďár n. S., Švermova 4 za rok 2018
 27. Hospodaření a účetní závěrka PO Základní škola Žďár nad Sázavou, Švermova 4 za rok 2018
 28. Různé

 

PŘEHLED USNESENÍ

1. Usn. 197/2019/OF

Dohoda o poskytování cash – poolingu

Rada města schvaluje uzavření Dohody o poskytování cash – poolingu fiktivního pro obce a s nimi spjaté osoby s Komerční bankou, a.s., Na Příkopě 33, Praha 1, IČO 453 17 054.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

2. Usn. 181/2019/ZUŠ

Informace o schváleném projektu Šablony II

Rada města po projednání bere informaci na vědomí a souhlasí se zapojením PO ZUŠ Františka Drdly do projektu Šablony II.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

3. Usn. 180/2019/ZUŠ

Hodnocení ředitelky PO ZUŠ za rok 2018

Rada města bere na vědomí hodnocení ředitelky PO ZUŠ za rok 2018.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

4. Usn. 69/2019/ZUŠ

Hospodaření a účetní závěrka PO ZUŠ za rok 2018

Rada města po projednání schvaluje:

  • Účetní závěrku PO Základní umělecká škola Františka Drdly, Žďár nad Sázavou, Doležalovo náměstí 4, příspěvková organizace za rok 2018.
  • Rozdělení výsledku hospodaření PO Základní umělecká škola Františka Drdly, Žďár nad Sázavou, Doležalovo náměstí 4, příspěvková organizace ve výši 7 935,41 Kč takto: do rezervního fondu 2 935,41 Kč a do fondu odměn 5 000 Kč.

Hlasování:

Pro 7: MUDr. Bělohlávková, Ing. Josef Klement, PhDr. Zdeněk Kulhánek, MUDr. Jan Mokříš, Ing. Martin Mrkos, ACCA, PaedDr. Jaroslav Ptáček, Ing. Radek Zlesák
Proti 0, zdrž. 0

 

5. Usn. 189/2019/SPORTIS

Hodnocení ředitele PO SPORTIS za rok 2018

Rada města po projednání bere na vědomí podklady pro hodnocení ředitele PO SPORTIS za rok 2018.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

6. Usn. 163/2019/SPORTIS

Hospodaření a účetní závěrka PO SPORTIS za rok 2018

Rada města po projednání:

  • Schvaluje účetní závěrku PO SPORTIS za rok 2018
  • Schvaluje rozdělení výsledku hospodaření PO SPORTIS ve výši 87.245,36 Kč do rezervního fondu organizace

Hlasování:

Pro 7: MUDr. Bělohlávková, Ing. Josef Klement, PhDr. Zdeněk Kulhánek, MUDr. Jan Mokříš, Ing. Martin Mrkos, ACCA, PaedDr. Jaroslav Ptáček, Ing. Radek Zlesák
Proti 0, zdrž. 0

 

7. Usn. 176/2019/KMJS

Hodnocení ředitele PO Knihovna M. J. Sychry, Žďár nad Sázavou za rok 2018

Rada města po projednání bere na vědomí předložený materiál Hodnocení ředitele PO Knihovna M. J. Sychry, Žďár nad Sázavou za rok 2018.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

8. Usn. 172/2019/KMJS

Hospodaření a účetní závěrka PO Knihovna Matěje Josefa Sychry, Žďár nad Sázavou za rok 2018

Rada města po projednání:

  • Schvaluje účetní závěrku PO Knihovna Matěje Josefa Sychry, Žďár nad Sázavou za rok 2018
  • Schvaluje rozdělení výsledku hospodaření PO Knihovna Matěje Josefa Sychry, Žďár nad Sázavou ve výši 198 209,54 Kč do rezervního fondu organizace 158 567,63 Kč, fondu odměn organizace 39 641,91 Kč.

Hlasování:

Pro 7: MUDr. Bělohlávková, Ing. Josef Klement, PhDr. Zdeněk Kulhánek, MUDr. Jan Mokříš, Ing. Martin Mrkos, ACCA, PaedDr. Jaroslav Ptáček, Ing. Radek Zlesák
Proti 0, zdrž. 0

 

9. Usn. 187/2019/POSSm

Hodnocení ředitele PO Sociální služby města za rok 2018

Rada města po projednání bere na vědomí předložený materiál Hodnocení ředitele PO Sociální služby města za rok 2018.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

10. Usn. 171/2019/POSSm

Hospodaření a účetní závěrka PO Sociální služby Žďár nad Sázavou za rok 2018

Rada města po projednání:

  • Schvaluje účetní závěrku PO Sociální služby města Žďár nad Sázavou za rok 2018
  • Schvaluje rozdělení výsledku hospodaření PO Sociální služby města Žďár nad Sázavou ve výši 309 210,37 Kč do rezervního fondu organizace 159 210,37 Kč, do fondu odměn organizace 150 000,-Kč.

Hlasování:

Pro 9: MUDr. Bělohlávková, Ing. Josef Klement, PhDr. Zdeněk Kulhánek, MUDr. Jan Mokříš, Ing. Martin Mrkos, ACCA, Mgr. Zdeněk Navrátil, PaedDr. Jaroslav Ptáček, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Radek Zlesák
Proti 0, zdrž. 0

 

11. Mat. 188/2019/POSSm

Pravidla pro výběr uživatelů

Bod odložen k projednání v radě města 6.5.2019

 

12. Usn. 174/2019/Pol.

Hospodaření a účetní závěrka PO Poliklinika Žďár nad Sázavou, příspěvková organizace za rok 2018

Rada města po projednání:

  • Schvaluje účetní závěrku PO Poliklinika Žďár nad Sázavou, příspěvková organizace za rok 2018
  • Schvaluje rozdělení výsledku hospodaření PO Poliklinika Žďár nad Sázavou, příspěvková organizace ve výši 1.256.346,-Kč do rezervního fondu organizace 756.346,-Kč, fondu odměn organizace 500.000,-Kč.

Hlasování:

Pro 9: MUDr. Bělohlávková, Ing. Josef Klement, PhDr. Zdeněk Kulhánek, MUDr. Jan Mokříš, Ing. Martin Mrkos, ACCA, Mgr. Zdeněk Navrátil, PaedDr. Jaroslav Ptáček, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Radek Zlesák
Proti 0, zdrž. 0                

 

13. Usn. 178/2018/Pol.

Hodnocení  ředitelky PO Poliklinika pro rok 2018 dle pravidel, kontrola plnění stanovených úkolů

Rada města po projednání schvaluje hodnocení dle pravidel.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

14. Usn. 179/2019/Kultura

Hodnocení ředitelky PO Kultura za rok 2018 dle pravidel

Rada města po projednání bere na vědomí hodnocení ředitelky PO Kultura za rok 2018 dle přílohy.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

15. Usn. 173/2019/Kultura PO

Hospodaření a účetní závěrka PO Kultura za rok 2018

Rada města po projednání:

  • Schvaluje účetní závěrku PO Kultura Žďár za rok 2018
  • Schvaluje rozdělení výsledku hospodaření PO Kultura Žďár ve výši 56.276,72 Kč do rezervního fondu organizace 14.276,72 Kč, fondu odměn organizace 42.000,-Kč.

Hlasování:

Pro 8: Ing. Josef Klement, PhDr. Zdeněk Kulhánek, MUDr. Jan Mokříš, Ing. Martin Mrkos, ACCA, Mgr. Zdeněk Navrátil, PaedDr. Jaroslav Ptáček, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Radek Zlesák
Proti 0, zdrž. 0                    

 

16. Usn. 177/2019/2.ZŠ

Hodnocení ředitele školy PO Základní škola Žďár nad Sázavou, Komenského 2 za rok 2018

Rada města po projednání bere na vědomí předložený materiál Hodnocení ředitele PO Základní škola Žďár nad Sázavou, Komenského 2 za rok 2018.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0            

 

17. Usn. 165/2019/2.ZŠ

Hospodaření a účetní závěrka PO Základní škola Žďár nad Sázavou, Komenského 2 za rok 2018

Rada města po projednání:

  • Schvaluje účetní závěrku PO Základní škola Žďár nad Sázavou, Komenského 2 za rok 2018
  • Schvaluje rozdělení výsledku hospodaření PO Základní škola Žďár nad Sázavou, Komenského 2 ve výši 181 208,15 Kč do rezervního fondu organizace 41 208,15 Kč, fondu odměn organizace 140 000,-Kč.

Hlasování:

Pro 8: Ing. Josef Klement, PhDr. Zdeněk Kulhánek, MUDr. Jan Mokříš, Ing. Martin Mrkos, ACCA, Mgr. Zdeněk Navrátil, PaedDr. Jaroslav Ptáček, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Radek Zlesák
Proti 0, zdrž. 0         

  

18. Usn. 175/2019/3.ZŠ

Hodnocení ředitele školské PO Základní škola Žďár nad Sázavou, Komenského 6 za rok 2018

Rada města po projednání bere na vědomí předložené podklady pro hodnocení ředitele PO Základní škola Žďár nad Sázavou, Komenského 6 za rok 2018.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

19. Usn. 165/2019/3.ZŠ

Hospodaření a účetní závěrka PO Základní škola Žďár nad Sázavou, Komenského 6 za rok 2018

Rada města po projednání:

  • Schvaluje účetní závěrku PO Základní škola Žďár nad Sázavou, Komenského 6 za rok 2018
  • Schvaluje rozdělení výsledku hospodaření PO Základní škola Žďár nad Sázavou, Komenského 6 ve výši 254 612,60 Kč, do rezervního fondu organizace 94 612,60 Kč, fondu odměn organizace 160 000 Kč.

Hlasování:

Pro 7: Ing. Josef Klement, PhDr. Zdeněk Kulhánek, MUDr. Jan Mokříš, Mgr. Zdeněk Navrátil, PaedDr. Jaroslav Ptáček, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Radek Zlesák
Proti 0, zdrž. 0                    

 

20. Usn. 183/2019/ZŠ Pal.

Hodnocení ředitelky PO Základní škola Žďár nad Sázavou, Palachova 2189/35, příspěvková organizace za rok 2018

Rada města po projednání bere na vědomí předložený materiál Hodnocení ředitelky PO Základní škola Žďár nad Sázavou, Palachova 2189/35, příspěvková organizace za rok 2018.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

21. Usn. 167/2019/ZŠ Pal.

Hospodaření a účetní závěrka PO Základní škola Žďár nad Sázavou, Palachova 2189/35, příspěvková organizace za rok 2018

Rada města po projednání:

  • Schvaluje účetní závěrku PO Základní škola Žďár nad Sázavou, Palachova 2189/35, příspěvková organizace za rok 2018
  • Schvaluje rozdělení výsledku hospodaření PO Základní škola Žďár nad Sázavou Palachova 2189/35, příspěvková organizace ve výši 107 273,87 Kč do rezervního fondu organizace 63 250,21 Kč, fondu odměn organizace 44 023,66 Kč.

Hlasování:

Pro 8: Ing. Josef Klement, PhDr. Zdeněk Kulhánek, MUDr. Jan Mokříš, Ing. Martin Mrkos, ACCA, Mgr. Zdeněk Navrátil, PaedDr. Jaroslav Ptáček, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Radek Zlesák
Proti 0, zdrž. 0                    

 

22. Usn. 182/2019/PO MŠ

Hodnocení ředitelky PO Mateřská škola Žďár nad Sázavou za rok 2018

Rada města bere na vědomí hodnocení ředitelky PO Mateřská škola Žďár nad Sázavou, příspěvková organizace za rok 2018.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

23. Usn. 168/2019/PO MŠ

Hospodaření a účetní závěrka PO MŠ za rok 2018

Rada města po projednání:

  • Schvaluje účetní závěrku PO Mateřská škola Žďár nad Sázavou, příspěvková organizace za rok 2018
  • Schvaluje rozdělení výsledku hospodaření PO Mateřská škola Žďár nad Sázavou, příspěvková organizace ve výši 91.666,49 Kč do rezervního fondu organizace 31.666,49 Kč a fondu odměn organizace 60.000,00 Kč.

Hlasování:

Pro 8: Ing. Josef Klement, PhDr. Zdeněk Kulhánek, MUDr. Jan Mokříš, Ing. Martin Mrkos, ACCA, Mgr. Zdeněk Navrátil, PaedDr. Jaroslav Ptáček, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Radek Zlesák
Proti 0, zdrž. 0         

 

24. Usn. 186/2019/4.ZŠ

Přijetí darů

Rada města po projednání schvaluje Základní škole Žďár nad Sázavou, Švermova 4 přijetí peněžního daru od Spolku rodičů a přátel školy ZŠ Švermova 4, z. s. a nepeněžitého daru od firmy Plastia s. r. o.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 1

 

25. Usn. 185/2019/4.ZŠ

Žádost o prominutí uloženého odvodu

Rada města po projednání promíjí uložený odvod za porušení rozpočtové kázně Základní škole Žďár nad Sázavou, Švermova 4 do rozpočtu města z důvodu zamezení tvrdosti.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 3

 

26. Usn. 184/2019/4.ZŠ

Hodnocení ředitele PO Základní škola Žďár nad Sázavou, Švermova 4 za rok 2018

Rada města po projednání bere na vědomí předložený materiál Hodnocení ředitele PO Základní škola Žďár nad Sázavou, Švermova 4 za rok 2018.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 1

 

27. Usn. 166/2019/4.ZŠ

Hospodaření a účetní závěrka PO Základní škola Žďár nad Sázavou, Švermova 4 za rok 2018

Rada města po projednání:

  • Schvaluje účetní závěrku PO Základní škola Žďár nad Sázavou, Švermova 4 za rok 2018
  • Schvaluje rozdělení výsledku hospodaření PO Základní škola Žďár nad Sázavou, Švermova 4 ve výši 526 337,79 Kč do rezervního fondu organizace 346 337,79 Kč a fondu odměn organizace 180 000 Kč.

Hlasování:

Pro 8: MUDr. Bělohlávková, Ing. Josef Klement, PhDr. Zdeněk Kulhánek, MUDr. Jan Mokříš, Ing. Martin Mrkos, ACCA, Mgr. Zdeněk Navrátil, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Radek Zlesák
Proti 0
Zdrž. 1: PaedDr. Jaroslav Ptáček

 

 

Ověřovatel:

Ing. Radek Zlesák v. r.

 

 

Ing. Martin Mrkos, ACCA v. r.
starosta města
   
Ing. Josef Klement, v. r. Mgr. Ludmila Řezníčková v. r.

místostarosta města

místostarostka města