Zápis z 23. schůze rady města konané dne 7. 10. 2019

zveřejněno: 13. 10. 2019
konané dne 7. 10. 2019

Počet přítomných členů:

9

 

Ověřovatel zápisu:

MUDr. Jan Mokříš

 

Schválený pořad 23. schůze rady města:

 1. Výjimka z počtu žáků ZUŠ Františka Drdly, Žďár nad Sázavou
 2. Výroční zpráva ZUŠ Františka Drdly, Žďár nad Sázavou
 3. Návrh rozpočtu ZUŠ Františka Drdly, Žďár nad Sázavou
 4. Výroční zpráva PO Active-SVČ
 5. Návrh rozpočtu PO Active-SVČ na rok 2020
 6. Výroční zpráva PO ZŠ Komenského 2, Žďár nad Sázavou na rok 2020
 7. Návrh rozpočtu PO ZŠ Komenského 2, Žďár nad Sázavou na rok 2020
 8. Výroční zpráva PO ZŠ Komenského 6, Žďár nad Sázavou na rok 2020
 9. Návrh rozpočtu PO ZŠ Komenského 6, Žďár nad Sázavou na rok 2020
 10. Žádost o souhlas zřizovatele s přijetím účelově vázaného finančního daru
 11. Výroční zpráva PO ZŠ Palachova 35, Žďár nad Sázavou na rok 2020
 12. Návrh rozpočtu PO ZŠ Palachova 35, Žďár nad Sázavou na rok 2020
 13. Výroční zpráva PO MŠ Žďár nad Sázavou
 14. Návrh rozpočtu PO MŠ Žďár nad Sázavou na rok 2020
 15. Výroční zpráva PO ZŠ Žďár nad Sázavou, Švermova 4
 16. Návrh rozpočtu PO ZŠ Žďár nad Sázavou, Švermova 4
 17. Tematický akční plán
 18. Závěrečná zpráva a nové stanovy dobrovolného svazku obcí České dědictví UNESCO
 19. Městský informační systém na sloupech VO
 20. Vyřazení majetku, odpis nedobytných pohledávek
 21. Byty a prostory sloužící podnikání
 22. Majetkoprávní jednání
 23. Právní akt telematika
 24. Různé

 

PŘEHLED USNESENÍ

1. Usn. 360/2019/ZUŠ

Výjimka z počtu žáků ZUŠ Františka Drdly, Žďár nad Sázavou

Rada města po projednání schvaluje výjimku z počtu žáků ve třídách hudebních nauk v Základní umělecké škole Františka Drdly, Žďár nad Sázavou, Doležalovo náměstí 4, příspěvková organizace ze stávajících 20 na 24 žáků.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

2. Usn. 359/2019/ZUŠ

Výroční zpráva ZUŠ Františka Drdly, Žďár nad Sázavou

Rada města po projednání bere na vědomí výroční zprávu PO ZUŠ Františka Drdly ve Žďáře nad Sázavou v souvislosti s hodnocením ředitelky dle Pravidel hodnocení ředitelů a ředitelek školských příspěvkových organizací ze dne 12.2.2018.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

3. Usn. 358/2019/ZUŠ

Návrh rozpočtu ZUŠ Františka Drdly, Žďár nad Sázavou na rok 2020

Rada města po projednání schvaluje pro rok 2020 pro PO ZUŠ:

  • Limit reprefondu ve výši 10 000 Kč
  • Odpisový plán v položkovém členění
  • Návrh rozpočtu PO včetně oprav z vlastních zdrojů ve výši 140 000 Kč

Rada města po projednání bere na vědomí požadavek PO ZUŠ do rozpočtu města na rok 2020:

  • Požadavek na příspěvek od zřizovatele ve výši 307 000 Kč, z toho příspěvek na provoz 300 000 Kč a na zajištění soutěže O žďárského muzikanta 2020 ve výši 7 000 Kč.
  • Plán oprav a rekonstrukcí z rozpočtu zřizovatele ve výši 2 250 000 Kč.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

4. Usn. 352/2019/Active

Výroční zpráva PO Active-SVČ

Rada města po projednání bere na vědomí výroční zprávu PO Active-SVČ, v souvislosti s hodnocením ředitele PO dle Pravidel hodnocení ředitelů a ředitelek školských příspěvkových organizací ze dne 12.2.2018.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

5. Usn. 352/2019/Active

Návrh rozpočtu PO Active-SVČ na rok 2020

Rada města po projednání schvaluje pro rok 2020 pro PO Active - středisko volného času:

  • Limit reprefondu ve výši 20 tis. Kč
  • Odpisový plán
  • Návrh rozpočtu příspěvkové organizace včetně oprav z vlastních zdrojů ve výši 250 tis. Kč.

Rada města po projednání bere na vědomí požadavek PO Active – středisko volného času do rozpočtu města na rok 2020:

  • Požadavek na příspěvek od zřizovatele ve výši 1.102 tis. Kč
   V tom zajištění akce:
   Republikové finále SLZŠ v házené - 20 tis. Kč
   Velká taneční soutěž - 23 tis. Kč
   Kouzelný zámek - 33 tis. Kč
  • Plán oprav a rekonstrukcí z rozpočtu zřizovatele ve výši 2 160 tis. Kč

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

6. Usn. 362/2019/2.ZŠ

Výroční zpráva PO ZŠ Komenského 2, Žďár nad Sázavou na rok 2020

Rada města po projednání bere na vědomí výroční zprávu PO Základní škola Žďár nad Sázavou, Komenského 2 v souvislosti s hodnocením ředitele dle Pravidel hodnocení ředitelů a ředitelek školských příspěvkových organizací ze dne 12.2.2018.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

7. Usn. 361/2019/2.ZŠ

Návrh rozpočtu PO ZŠ Komenského 2, Žďár nad Sázavou na rok 2020

Rada města po projednání schvaluje pro rok 2020 pro PO ZŠ Komenského 2:

  • Limit reprefondu ve výši 10 000 Kč
  • Odpisový plán
  • Návrh rozpočtu příspěvkové organizace včetně oprav z vlastních zdrojů ve výši 152 tis. Kč.

Rada města po projednání bere na vědomí požadavek PO ZŠ Komenského 2 do rozpočtu města na rok 2020:

  • Požadavek na příspěvek od zřizovatele ve výši 5 443 tis. Kč.
  • Plán oprav a rekonstrukcí z rozpočtu zřizovatele pro školu ve výši 3 469 tis. Kč a pro halu 8 650 tis. Kč.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

8. Usn. 355/2019/3.ZŠ

Výroční zpráva PO ZŠ Komenského 6, Žďár nad Sázavou na rok 2020

Rada města po projednání bere na vědomí  výroční zprávu PO Základní škola Žďár nad Sázavou, Komenského 6 v souvislosti s hodnocením ředitele dle Pravidel hodnocení ředitelů a ředitelek školských příspěvkových organizací ze dne 12.2.2018.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

9. Usn. 354/2019/3.ZŠ

Návrh rozpočtu PO ZŠ Komenského 6, Žďár nad Sázavou na rok 2020

Rada města po projednání schvaluje pro rok 2020 pro PO Základní škola Žďár nad Sázavou, Komenského 6:

  • Návrh rozpočtu PO včetně oprav z vlastních zdrojů ve výši 500 tis. Kč
  • Limit reprefondu ve výši 10 000 Kč
  • Odpisový plán

Rada města po projednání bere na vědomí požadavek PO Základní škola Žďár nad Sázavou, Komenského 6 do rozpočtu města na rok 2020:

  • Požadavek na příspěvek od zřizovatele ve výši 6 888 tis. Kč
  • Plán oprav a rekonstrukcí z rozpočtu zřizovatele ve výši 2 814 tis. Kč.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

10. Usn. 365/2019/ZŠ Pal.

Žádost o souhlas zřizovatele s přijetím účelově vázaného finančního daru

Rada města po projednání souhlasí s přijetím účelově vázaného finančního daru od WOMEN FOR WOMEN, o. p. s., v rámci jejího charitativního projektu Obědy pro děti, a to pro období 08.10.2019 – 31.12.2019 a 02.01.2020 – 30.06.2020, Základní školou Žďár nad Sázavou, Palachova 2189/35, příspěvkovou organizací.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

11. Usn. 363/2019/ZŠ Pal.

Výroční zpráva PO ZŠ Palachova 35, Žďár nad Sázavou na rok 2020

Rada města po projednání bere na vědomí Výroční zprávu PO Základní škola Žďár nad Sázavou, Palachova 2189/35, příspěvková organizace, v souvislosti s hodnocením ředitele dle Pravidel hodnocení ředitelů a ředitelek školských příspěvkových organizací ze dne 12.2.2018.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

12. Usn. 364/2019/ZŠ Pal.

Návrh rozpočtu PO ZŠ Palachova 35, Žďár nad Sázavou na rok 2020

Rada města po projednání schvaluje pro rok 2020 pro PO Základní škola Žďár nad Sázavou, Palachova 2189/35, příspěvková organizace:

  • Plán investic z vlastních zdrojů ve výši 650 tis. Kč
  • Návrh rozpočtu příspěvkové organizace včetně oprav z vlastních zdrojů ve výši 560 tis. Kč.
  • Odpisový plán
  • Limit reprefondu ve výši 10 000 Kč.

Rada města po projednání bere na vědomí požadavek PO Základní škola Žďár nad Sázavou, Palachova 2189/35, příspěvková organizace, do rozpočtu města na rok 2020:

  • Požadavek na příspěvek od zřizovatele ve výši 7 147 tis. Kč
  • Plán oprav a rekonstrukcí z rozpočtu zřizovatele ve výši 4 380 tis. Kč.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

13. Usn. 357/2019/POMŠ

Výroční zpráva PO MŠ Žďár nad Sázavou

Rada města po projednání bere na vědomí výroční zprávu PO MŠ Žďár nad Sázavou za školní rok 2018/2019 v souvislosti s hodnocením ředitelky dle Pravidel hodnocení ředitelů a ředitelek školských příspěvkových organizací ze dne 12.2.2018.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

14. Usn. 356/2019/POMŠ

Návrh rozpočtu PO MŠ Žďár nad Sázavou na rok 2020

Rada města po projednání schvaluje pro rok 2020 pro PO MŠ:

  • Návrh rozpočtu příspěvkové organizace včetně plánu investic z vlastních zdrojů ve výši 100 tis. Kč a plánu oprav z vlastních zdrojů ve výši 280 tis. Kč.
  • Limit reprefondu 3 tis. Kč
  • Odpisový plán

Rada města po projednání bere na vědomí požadavek PO MŠ do rozpočtu města na rok 2020:

  • Požadavek na příspěvek od zřizovatele ve výši 6 937 tis. Kč
  • Plán oprav a rekonstrukcí z rozpočtu zřizovatele ve výši 13 290 tis. Kč a příspěvek do investičního fondu organizace ve výši 1 220 tis. Kč.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

15. Usn. 373/2019/4.ZŠ

Výroční zpráva PO ZŠ Žďár nad Sázavou, Švermova 4

Rada města po projednání bere na vědomí Výroční zprávu PO Základní školy Žďár nad Sázavou, Švermova 4 v souvislosti s hodnocením ředitele dle Pravidel hodnocení ředitelů a ředitelek školských příspěvkových organizací ze dne 12.2.2018.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

16. Usn. 372/2019/4.ZŠ

Návrh rozpočtu PO ZŠ Žďár nad Sázavou, Švermova 4 na rok 2020

Rada města po projednání schvaluje na rok 2020 pro PO ZŠ Žďár nad Sázavou, Švermova 4:

  • Limit reprefondu ve výši 15 tis. Kč
  • Odpisový plán ve výši 265 tis. Kč
  • Návrh rozpočtu příspěvkové organizace včetně oprav z vlastních zdrojů ve výši 995 tis. Kč

Rada města po projednání bere na vědomí požadavek PO ZŠ Švermova 4 do rozpočtu města na rok 2020:

  • Požadavek na příspěvek od zřizovatele ve výši 7 721 tis. Kč
  • Požadavek rekonstrukcí a investic z rozpočtu zřizovatele ve výši 3 820 tis. Kč

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

17. Usn. 351/2019/OS

Tematický akční plán

Rada města po projednání schvaluje Tematický akční plán pro oblast bydlení ve Žďáře nad Sázavou pro období 2020 – 2022.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

18. Usn. 366/2019/ŠKSM

Závěrečná zpráva a nové stanovy dobrovolného svazku obcí České dědictví UNESCO

Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města vzít na vědomí závěrečný účet spolu se zprávou o výsledcích přezkoumání hospodaření svazku České dědictví UNESCO za rok 2018.

Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města souhlasit s novým zněním stanov dobrovolného svazku obcí České dědictví UNESCO.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

19. Usn. 367/2019/KS

Městský informační systém na sloupech VO

Rada města po projednání rozhodla vypovědět smlouvu, předmětem které je pronájem sloupů veřejného osvětlení, jakož i jiných vhodných nosičů na území města k instalaci prvků městského dopravního a informačního systému, uzavřenou dne 16.03.1998 ve znění dodatku č. 1 ze dne 23.03.2009, mezi městem Žďár nad Sázavou a společnosti HOSTALEK-WERBUNG  spol. s r. o., IČ: 15028101, a to v souladu s čl. 3. Smlouvy.

Rada města dále ukládá p. starostovi připravit návrh na vytvoření jednotného městského informačního systému a předložit jej radě města k projednání v termínu do 31.03.2020.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

20. Usn. 371/2019/OP

Vyřazení majetku, odpis nedobytných pohledávek

1. Rada města schvaluje:

a) vyřazení nefunkčního majetku a jeho následnou likvidaci v celkové částce 612.565,56  Kč dle předloženého návrhu
b) odpis – vyřazení nedobytných pohledávek z účetní a podrozvahové evidence v celkové výši 13.850 Kč dle předloženého návrhu
c) odpis - vyřazení nedobytných pohledávek z účetní evidence a jejich následný převod na podrozvahové účty v celkové výši 51.000 Kč dle předloženého návrhu
d) prodej notebooku inv.č. M001119 dle předloženého návrhu

2. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit odpis – vyřazení nedobytných pohledávek z účetní evidence v celkové výši 269.724,08 Kč.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

21. Usn. 370/2019/OP

Byty a prostory sloužící podnikání

a) Rada města schvaluje změnu doby nájmu  bytu č. 30 umístěného v bytovém domě č.p. 1936 na ulici Brodská, č.or. 35, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3, který je součástí pozemku p.č. 1276 v k.ú. Město Žďár nad Sázavou, z doby určité na dobu neurčitou.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

22. Usn. 369/2019/OP

Majetkoprávní jednání

a) Rada města po projednání bere na vědomí reakci žadatele a setrvává na svém původně přijatém usnesení a nadále neschvaluje vyhlášení záměru na odprodej, případně dlouhodobý pronájem pozemků a nedoporučuje zastupitelstvu města ke schválení vyhlášení záměru na odprodej pozemků ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, a to p. č. 3210 – zahrada ve výměře 65 m2, p. č. 3211 – ostatní plocha, ost. komunikace ve výměře 191 m2 a p. č. 3212 – trvalý travní porost ve výměře 136 m2 v k. ú. Město Žďár, zapsaných v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou  – za účelem výstavby řadových garáží, příp. osazení souběžně umístěných garáží (prefabrikované betonové skelety) v lokalitě ul. Vysocká, ZR 5.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

b) Rada města po projednání neschvaluje vyhlášení záměru na pronájem pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, zapsaného v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou, a to části p. č. 6063/3 – ostatní plocha, ost. komunikace ve výměře cca 60 m2 v k. ú. Město Žďár (dle mapového podkladu) - za účelem vybudování předzahrádky před okny bytových jednotek nově zkolaudovaného domu „BD Výměnička“ Haškova čp. 2172/60, ZR 6, z důvodu zajištění dostatečného soukromí ve spodních bytech (oplocení z lehkého pletiva, kdykoli demontovatelné).

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

c) Rada města po projednání schvaluje pronájem pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou p. J. CH. Borač, a to p. č. 6488 – zastavěná plocha ve výměře 19 m2 v k. ú. Město Žďár, zapsaného v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou, v lokalitě „U ZDARU“ ul. Jihlavská, ZR 1 – pod řadovou PREFA garáží – za účelem majetkoprávního vypořádání vztahů k pozemku jiného vlastníka (stavba na cizím pozemku) v souvislosti se změnou vlastníka předmětné garáže.
Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou a výše nájemného 33 Kč/m2/rok.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

d) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti na pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou mezi Společenstvím vlastníků jednotek domu Okružní 7, 9 se sídlem Okružní 1893, ZR 3 – jako oprávněným a městem Žďár nad Sázavou – jako povinným, a to dle GP č. 4470-40/2019 ze dne 5. 6. 2019 pro vymezení rozsahu VB na části p. č. 1437, zapsaného v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou v k. ú. Město Žďár v šíři 2,5 m kolem přední strany uvedeného byt. domu – za účelem umístění přístavby zavěšených betonových lodžií v rámci stavby „Stavební úpravy byt. domu Okružní 7, 9, Žďár nad Sázavou“ č.p. 1892, 1893, ZR 3, součást pozemku p. č. 1435 v k.ú. Město Žďár včetně přístupu a příjezdu k uvedenému byt. domu na p. č. 1435 v k. ú. Město Žďár a případných dalších oprav, údržby, rekonstrukce a modernizace byt. domu ve prospěch oprávněného.
Právo odpovídající věcnému břemenu - služebnosti se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10.000 Kč + platná sazba DPH.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

e) Rada města po projednání schvaluje uzavření bezúplatné Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti mezi Krajem Vysočina, se sídlem v Jihlavě, Žižkova 57, 587 33 Jihlava, IČO:70890749, DIČ:CZ70890749 – jako povinným a městem Žďár nad Sázavou – jako oprávněným - na pozemku ve vlastnictví Kraje Vysočina, se sídlem v Jihlavě, Žižkova 57, 587 33 Jihlava, IČO:70890749, DIČ:CZ70890749, zapsaném v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 3489, obec Žďár nad Sázavou, a to na části p. č. 5041/1 v k. ú. Město Žďár v ul. Jamská, ZR 1 – za účelem umístění inženýrských sítí v rámci stavby města „Technická infrastruktura pro průmyslovou oblast Jamská II – 1. etapa Žďár nad Sázavou“ včetně přístupu a příjezdu za účelem provozování uvedené stavby, údržby, oprav a případné další rekonstrukce ve prospěch oprávněného, v předloženém znění.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

f) Rada města po projednání schvaluje uzavření bezúplatné Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti mezi Krajem Vysočina, se sídlem v Jihlavě, Žižkova 57, 587 33 Jihlava, IČO:70890749, DIČ:CZ70890749 – jako povinným a městem Žďár nad Sázavou – jako oprávněným - na pozemku ve vlastnictví Kraje Vysočina, se sídlem v Jihlavě, Žižkova 57, 587 33 Jihlava, IČO:70890749, DIČ:CZ70890749, zapsaném v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 3489, obec Žďár nad Sázavou, a to na části p. č. 3394 v k. ú. Město Žďár v lokalitě ul. Vodárenská, ZR 4 a ul. Kosinkova, ZR 7 – za účelem umístění stavby města „Rekonstrukce ulice Vodárenská - Kosinkova. Žďár nad Sázavou“ včetně přístupu a příjezdu za účelem provozování uvedené stavby, údržby, oprav a případné další rekonstrukce ve prospěch oprávněného, v předloženém znění.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

g) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti mezi městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a pí I. M. ZR  – jako oprávněnou - na pozemcích ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, zapsaných v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou, a to na částech p. č. 2712/1 a 2714/2 v k.ú. Město Žďár – za účelem umístění NTL plynovodní přípojky ke stávajícímu RD  na p. č. 2713 v k. ú. Město Žďár, ZR 5,  včetně přístupu a příjezdu za účelem provozování, údržby, oprav a případné další rekonstrukce uvedené přípojky ve prospěch oprávněného.
Právo odpovídající věcnému břemenu – služebnosti umístění přípojky se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 1.000 Kč + platná sazba DPH.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

h) Rada města po projednání schvaluje uzavření Dohody o prostorovém uspořádání stavby v rámci akce „Revitalizace stromořadí ve Žďáře nad Sázavou 2019“ v k. ú. Město Žďár a Zámek Žďár, mezi Svazem vodovodů a kanalizací Žďársko se sídlem Vodárenská 2, ZR 4 – jako vlastníkem vodovodu a kanalizace, městem Žďár nad Sázavou – jako investorem akce a VODÁRENSKOU AKCIOVOU SPOLEČNOSTÍ, a.s. se sídlem Soběšická 820/156, 63801 Brno – jako provozovatelem a správcem majetku SVK Žďársko, zastoupená VAS, a.s. divize Žďár n. Sáz., Studentská 1133, ZR 4, v souvislosti s výsadbou nových stromů v ul. Drdlova, Dolní, Jungmannova, Bezručova, Santiniho, Veselská, Zahradní, Jiřího z Poděbrad, 1. máje, Barákova, Horní a Brněnská v k. ú. Město Žďár a Zámek Žďár, z důvodu již existující kanalizace a vodovodu v zájmovém území a nemožností dodržet zákonem stanovené ochranné pásmo staveb vodních děl, v předloženém znění.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

23. Usn. 374/2019/oP

Právní akt telematika

Rada města po projednání schvaluje registraci akce a rozhodnutí o poskytnutí podpory na realizaci projektu Dopravní telematika ve Žďáře nad Sázavou.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

 

Ověřovatel:

MUDr. Jan Mokříš v. r.

 

Ing. Martin Mrkos, ACCA v. r.
starosta města
   
Ing. Josef Klement v. r. Mgr. Ludmila Řezníčková v. r.

místostarosta města

místostarostka města