Zápis z 28. schůze rady města konané dne 9. 12. 2019

zveřejněno: 11. 12. 2019
konané dne 9. 12. 2019

Počet přítomných členů:

6

 

Omluveni:

Ing. Josef Klement, Ing. Radek Zlesák, MUDr. Jan Mokříš

 

Ověřovatel zápisu:

MUDr. Romana Bělohlávková

 

Schválený pořad 28. schůze rady města:

  1. Výsledky výběrového řízení na dodavatele stavby „Technická infrastruktura pro průmyslovou oblast Jamská II, I. etapa, 1. část.“

  

PŘEHLED USNESENÍ

1. Usn. 472/2019/RUP

Výsledky výběrového řízení na dodavatele stavby „Technická infrastruktura pro průmyslovou oblast Jamská II, I. etapa, 1. část“

Rada města po projednání schvaluje:

Výsledky výběrového řízení na dodavatele stavby „Technická infrastruktura pro průmyslovou oblast Jamská II, I. etapa, 1.část“ tak, jak je doporučila komise pro posouzení a hodnocení nabídek.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

 

Ověřovatel:

MUDr. Romana Bělohlávková v. r.

 

 

Ing. Martin Mrkos, ACCA v. r.
starosta města
   
  Mgr. Ludmila Řezníčková v. r.
 

místostarostka města