Zápis z 29. schůze rady města konané dne 12. 12. 2019

zveřejněno: 19. 12. 2019
konané dne 12. 12. 2019

Počet přítomných členů:

6

Omluveni:

Mgr. Zdeněk Navrátil, MUDr. Jan Mokříš, PaedDr. Jaroslav Ptáček

 

Ověřovatel zápisu:

PhDr. Zdeněk Kulhánek

 

Schválený pořad 29. schůze rady města:

  1. Pojištění majetku města

 

PŘEHLED USNESENÍ

1. Usn. 485/2019/OF

Pojištění majetku města

Rada města po projednání schvaluje

    • zrušení výběrového řízení na veřejnou zakázku na pojištění majetku a odpovědnosti města na období od 1. 1. 2020 až 31. 12. 2021.
    • vyhlášení výběrového řízení na veřejnou zakázku na pojištění majetku města a odpovědnosti na období od 1.1.2020 do 31. 12. 2020.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

 

Ověřovatel:

PhDr. Zdeněk Kulhánek v. r.

 

 

Ing. Martin Mrkos, ACCA v. r.
starosta města
   
Ing. Josef Klement v. r. Mgr. Ludmila Řezníčková v. r.

místostarosta města

místostarostka města