Zápis z 33. schůze rady města konané dne 22. 1. 2020

zveřejněno: 27. 1. 2020
konané dne 22. 1. 2020

Počet přítomných členů:

6

 

Omluveni:

MUDr. Romana Bělohlávková, MUDr. Jan Mokříš, Ing. Radek Zlesák

 

Ověřovatel zápisu:

PhDr. Zdeněk Kulhánek

 

Schválený pořad 33. schůze rady města:

  1. Potenciál města Žďáru n. S. – soutěž o návrh – prodloužení termínu

 

PŘEHLED USNESENÍ

1. Usn. 531/2020/RUP/MA

Potenciál města Žďáru n. S. – soutěž o návrh – prodloužení termínu

Rada města po projednání schvaluje prodloužení termínu pro odevzdání návrhů vyhlášené architektonické soutěže o návrh „ Potenciál města Žďáru n. S.“.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

Ověřovatel:

PhDr. Zdeněk Kulhánek v. r.

 

 

Ing. Martin Mrkos, ACCA v. r.
starosta města
   
Ing. Josef Klement v. r. Mgr. Ludmila Řezníčková v. r.

místostarosta města

místostarostka města